In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, care va avea loc în data de 12 septembrie 2019, orele 14,00 în Sala Mare de şedinţe a Primăriei municipiului  Oradea.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea, şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei www.oradea.ro,  potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.