SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA anunţă intenţia de majorare, începând cu data de    01 august 2018, a preţului la apă, conform prevederilor Contractului de delegare de gestiune nr.1/19666/11.09.2009, modificat şi completat prin Actele adiţionale subsecvente, astfel:

 

 

Serviciul public de alimentare cu apă

TARIF ACTUALLei/mc TARIF PROPUSLei/mc
fără TVA cu TVA fără  TVA cu TVA
APĂ POTABILĂ – Produsă, transportată şi distribuită pe întraga arie de operare 3,20 3,49 3,30 3,60