Proiectul intitulat „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea” se află în fază de derulare a procedurii de achiziție publică – licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate – preț.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de învățământ din Municipiul Oradea – Școala Gimnazială Dacia cu clasele I-VIII, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Valoarea estimată a investiției este de 6.899.006,31 lei fără TVA, iar termenul de execuție este de 24 luni.

Cei interesați pot depune oferte în SICAP, până la data de 06.02.2019, ora 15:00.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr. CN 1008044 din data de 04.01.2019.

Obiectivul de investiție „Reabilitarea Școlii Gimnaziale Dacia” este finanțat din fonduri europene. Tot din fonduri europene urmează să fie reabilitate și alte unități de învățământ din orașul nostru precum Liceul Onisifor Ghibu, Grădinița nr. 20, Liceul Ortodox, dar și construirea în Parcul Industrial a unei creșe și a unei grădinițe.