Marți, 7 mai 2019, se va da ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare și modernizare a Pieței Ferdinand și se va preda amplasamentul către constructor, în vederea organizării de șantier, urmând ca în zilele următoare să înceapă efectiv lucrările.

Lucrările vor fi efectuate de asocierea de firme formată din  SC GAVELLA COM SRL (lider de asociere), PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE (asociat 1) și SC KAL TRANS SRL (asociat 2).

Valoarea totală a lucrărilor este de 19.017.270,90 lei + TVA, din care LOT 1 = 17.655.808,80 lei + TVA, iar LOT 2 = 1.361.462,10 lei + TVA.

Investiția este finanțată din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de realizare a investiției este de 21 de luni, din care 18 luni executarea lucrărilor, iar 3 luni a fost perioada de proiectare.

Proiectul „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea” are ca obiective generale îmbunătăţirea condiţiilor privind transportul şi mobilitatea populaţiei, punerea în valoare a elementelor de patrimoniu cultural naţional şi local din Piaţa Ferdinand, crearea condiţiilor pentru punerea în valoare a clădirilor monumente istorice din jurul Pieţei Ferdinand și sporirea atractivităţii pieţei pentru investiţii în servicii specifice centrelor urbane.

Lucrările prevăzute în proiect cuprind conservarea şi restructurarea zonelor verzi și dotarea acestora cu sisteme de irigații, refacerea infrastructurii rutiere și a celei pietonale, modernizarea sistemului de iluminat public, a rețelelor de apă-canal și a rețelelor de termoficare pe zona afectată, echiparea pieţei cu fântâni arteziene și cu elemente de mobilier urban noi, durabile, (bănci, coşuri de gunoi, panouri de informare), care satisfac condiţiile de confort, durabilitate, estetică, distribuţie funcţională optimă.

„Lucrările vor implica restricții în traficul rutier și pietonal. Acestea se vor executa astfel încât să producă cât mai puține neplăceri, ele fiind executate pe zone, nu toate odată. Totodată, toate rețelele de utilități vor fi înlocuite”, a declarat viceprimarul Mircea Mălan.

Municipalitatea îşi propune să îmbunătățească condițiile de trafic, să reducă congestia din traficul rutier, să reabiliteze întreaga infrastructură a Pieţei Ferdinand, atât cea legată de utilităţile publice, cât şi cea legată de pavajul şi îmbrăcămintea rutieră, să reconfigureze caracterul pieţei și să-i redea rolul de catalizator al vieţii publice.