Poliţiștii locali au demarat de la începutul anului și până în prezent, o serie de acţiuni de informare și sancționare a tuturor deţinătorilor legali, cât şi a administratorilor terenurilor şi spaţiilor verzi infestate cu planta alergenă numită ambrozie.

 

Aceasta este una dintre cele mai supărătoare plante din cauza puternicului său efect alergen, ea înflorind între sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii septembrie. Aceasta este și perioada cea mai periculoasă pentru cei care suferă de alergia la ambrozie.

Prin urmare, polițiștii locali încă de la începutul anului au identificat și sancționat toți proprietarii de terenuri infestate cu această plantă alergenă, pe toată raza municipiului Oradea. Astfel, au fost aplicate sancțiuni și ca urmare a sesizărilor primite din mediul online, fiind prevăzute termene de salubrizare a acestor terenuri de 24 ore și maxim 2 zile. Zonele în care s-au aplicat sancțiuni sunt următoarele:

1.     În Cartierul Soarelui au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.300 lei.

2.     Proprietarul terenului situat pe strada T. Vladimirescu (lângă magazinul Kaufland) a fost sancționat cu amenzi în valoare de 4.000 lei.

3.     Proprietarii terenului situat pe str. Calea Aradului, lângă Cartierul Luceafărul, au fost sancționați cu amenzi în valoare de 2.000 lei.

4.     Proprietarul terenului situat pe str. Chimiei nr. 3 a fost sancționat cu amenzi în valoare de 1.500 lei.

5.     Pe strada Ogorului au fost aplicate 3 sancțiuni a câte 1.000 lei proprietarilor de terenuri infestate cu această plantă alergenă

6.     Proprietarul terenului situat pe strada Peței a fost sancționat cu amenzi în valoare de 3.000 lei.

7.     Totodată, proprietarul terenului situat pe strada Făgărașului, care este Universitatea din Oradea, a fost somată. Aceasta și-a luat deja angajamentul de a finaliza salubrizarea terenului până la sfârșitul săptămânii viitoare.

8.     De asemenea, Compania Națională de Căi Ferate CFR a fost somată și sancționată cu amenzi în valoare de 7.000 lei pentru neluarea măsurilor în zona str. Bihorului, str. Uzinelor și str. Căii Ferate.

În total, au fost aplicate 1.625 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în valoare de 312.900 lei tuturor proprietarilor de terenuri insalubre identificate pe raza Municipiului Oradea.

Menţionăm că, în urma demersurilor prezentate mai sus, un procent de aproximativ 70% din proprietari s-au conformat în ceea ce priveşte salubrizarea terenurilor.

Referitor la diferenţa de terenuri nesalubrizate, în proporţie de aproximativ de 30% continuă în prezent, acestea având termen de finalizare sfârşitul lunii septembrie 2017.

Poliţia Locală Oradea, recomandă proprietarilor şi deţinătorilor legali ai terenurilor neîntreţinute, infestate cu această plantă alergenă – ambrozie, să ia toate măsurile necesare de salubrizare a acestor zone, în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni cu amenzi de la 200 la 2.500 lei.

Totodată, conducerea Poliției Locale împreună cu reprezentanții Direcției Tehnice – Compartimentul Spații Verzi, au identificat terenurile Primăriei Municipiului Oradea în vederea salubrizării acestora până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Măsuri luate de Direcția Patrimoniu Imobiliar

Terenurile proprietate a Municipului Oradea se salubrizează în baza Acordului Cadru nr. 377573 din 09.12.2016 de către societatea Profi Garden S.R.L.

În municipiul Oradea terenurile publice (marginile de drum, parcuri, scuaruri, străzi) se întrețin prin Direcția Tehnică.

Terenurile proprietate publică sau privată ale municipiului Oradea se întrețin de către Direcția Patrimoniu Imobiliar, care tunde, de regulă, aceste terenuri de 2 ori pe an (mai – iunie și septembrie)

Întrucât anul 2018 se încadrează într-un an atipic din punct de vedere al condițiilor meteo (multe ploi în cursul verii), vegetația a crescut foarte mult. De aceea s-a efectuat tunderea vegetației mai repede, respectiv începând cu luna august.

În cursul anului 2018 au fost transmise către prestatorul de servicii un număr de 14 comenzi pentru cosit, însumând suprafața totală de 174.269 mp teren, în diferite locații de pe raza municipiului Oradea (Cartierul Tineretului, Cartierul Veteranilor, str. Ceyrat, str. Meiului, zona Lotus, str. Densușianu etc.). Unele suprafețe de teren au fost salubrizate de mai multe ori, altele până în prezent numai o singură dată.

Activitatea de tundere a vegetației sălbatice se desfășoară și în această perioadă.

Reglementări legale privind ambrozia

Primăria municipiului Oradea, prin Poliția Locală Oradea, aplică anual sancțiuni contravenționale deținătorilor legali, cât și administratorilor de terenuri pe care se regăsește planta alergenică numită „ambrozie” și care nu iau măsuri din timp pentru eliminarea acestei buruieni periculoase pentru sănătatea populației, sancțiuni aplicate de polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului (Poliția Ecologică) punând în aplicare reglementările legale:

– HCL 720/2016 obligațiile asociațiilor de proprietari, din mun. Oradea, a persoanelor juridice, cât și a persoanelor fizice în cazul prezenței pelinului sau ambroziei (plante cu efect alergogen), in spațiile verzi, vor lua măsuri pentru eliminarea acestora – sancțiunea contravențională fiind cuprinsă între 1000  – 2500 RON, cu posibilitatea plății a jumătate din minimul amenzii în termen de 48 h de la aplicarea PVCSC ;

– De asemenea, conform prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 429 din 2009 privind Regulamentul de organizare, dezvoltare şi întreţinere a spaţiilor verzi din municipiul Oradea şi a Protocolului de transmitere în folosinţă gratuită a terenurilor cu destinaţia de spaţii verzi, art.8, alin.(1) lit.h) persoanele fizice, asociațiile de proprietari și ale persoanelor juridice au următoarele obligații: să ia măsuri pentru eliminarea pelinului şi ambroziei în cazul prezenței acestor plante cu efect alergogen în spaţiile verzi pe care le deţin sau le administrează. Nerespectarea prevederilor mai sus menţionate, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice.

Până în prezent, doar în cursul anului 2018, s-au aplicat 126 amenzi contravenționale în valoare de 58.600 lei strict pentru terenurile infestate cu ambrozie și 1.586 de procese verbale pentru terenuri insalubre, din care 147 fiind amenzi în valoare de 195.180 lei. Pe viitor, Poliţia Locală Oradea va continua acţiunile de notificare, respectiv de sancţionare a persoanelor care nu se vor conforma.

Poliţia Locală doreşte să mulţumească cetăţenilor, care s-au implicat în aceste acţiuni şi ne-au sprijinit în demersul nostru comun pentru eliminarea acestei plante cu puternic impact alergenic asupra cetățenilor urbei, și să le reamintim că pot apela Dispeceratul Poliţiei Locale Oradea la numărul de telefon – 0259 969.