În ședința Consiliului Local de joi, 28 februarie, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici la daza DALI+DTAC în vederea restaurării fațadelor Bisericii Romano-Catolice Olosig situată pe strada Dunării nr.1, la intersecția cu strada Republicii, în interiorul zonei protejate Ansamblul Urban-Centru Istoric Oradea.

Clădirea ecleziastică Biserica Romano-Catolică „Pogorârea Sfântului Spirit”, cunoscută sub denumirea „Barátok temploma” datează din anii 1903-1905 și se află în proprietatea Parohiei Romano-Catolice Oradea-Olosig, regăsindu-se pe Lista monumentelor istorice 2015.

Lucrările de intervenție propuse constau în reabilitarea acoperișului: schimbarea învelitorii din tablă zincată cu învelitoare din tablă de cupru, montarea glafurilor din tablă de cupru la cornișe, aticuri, ferestre, parapeți și profilaturi; reparații la fațade: desfacerea tencuielilor deteriorate, reparații la tencuieli, la profile, ancadramente și ornamente, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor existente cu jgheaburi și burlane din tablă de cupru, reparații și vopsitorii la tâmplăria exterioară, înlocuirea glafurilor cu glafuri confecționate din tablă de cupru.

Valoarea totală a investiției este de 6.445.850,12 lei (fără TVA), iar durata de realizare este de 24 luni. Investiția va fi finanțată din bugetul local, în cadrul Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea.

Totodată, prin HCL nr. 59/2018 s-a aprobat acordul de colaborare între Municipiul Oradea, Parohia Romano-Catolică Oradea-Olosig și Episcopia Romano-Catolică Oradea, în vederea realizării unui spațiu public integrat în zona străzii Dunării și pentru amplasarea în această locație a statuii arhitectului orădean Rimanóczy Kálmán, care, printre alte personalități ale vieții culturale, ecleziastice și politice ale Oradiei, este înmormântat în cripta acestei biserici, care va ocupa un loc central în noul spațiu public.