Primăria Oradea a publicat pe site-ul instituției www.oradea.ro anunțul de participare la licitația privind lucrările de reabilitare a fațadelor mai multor imobile din zona centrală, respectiv Lotul 1  – Reabilitarea fațadei imobilului situat pe str. Bradului nr. 19, Lotul 2 – Reabilitarea fațadei imobilului situat pe str. Samuil Micu Klein nr. 9, Lotul 3 – Reabilitarea fațadei imobilului situat pe str. Primăriei nr. 41, Lotul 4 – Reabilitarea fațadei imobilului situat pe str. Cuza Vodă nr. 80 și Lotul 5 – Reabilitarea fațadei imobilului situat pe str. I. Budai Deleanu nr. 4.

Data limită de depunere a ofertelor în SEAP este 12 aprilie 2019, ora 15:00. Tipul achiziției este licitație deschisă.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr. CN 1009672 din 7 martie 2019.

Lucrările care se vor executa la cele 5 imobile sunt: refacerea tencuielilor exterioare; zugrăveli cromatice fațade și socluri; refacerea soclurilor; repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; vopsirea tâmplăriilor și a elementelor metalice; restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre; îndepărtarea finisajelor neconforme; refacerea suprafețelor afectate; îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; reabilitarea cursivelor aferente fiecărui etaj; înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; ignifugarea și tratarea antibacteriologică a  lemnului; schimbarea integrală a învelitorii; rezidiri locale ale coșurilor de fum; montare instalație paratrăznet.

Valoarea totală estimată a lucrărilor pentru toate cele 5 loturi este de 991.559.36 lei, respectiv valoarea estimată pentru Lotul 1 – 147.388,40 lei,  pentru Lotul 2 –  237.370,17 lei, pentru Lotul 3 – 167.310,06 lei, pentru Lotul 4 – 97.225,21 lei și pentru Lotul 5 – 342.265,52 lei.

Durata de execuție pentru fiecare lot este de 12 luni.