Săptămâna trecută s-a publicat pe site-ul instituției Primăriei Oradea www.oradea.ro anunțul de licitație privind reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea, respectiv „Servicii de proiectare faza PT+DE+CS+DTAC și execuție de lucrări”.

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP este 23 aprilie 2019, ora 15:00. Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr. CN1009908/14.03.2019.

Valoarea estimată a investiției este de 4.962.954,60 lei (fără TVA), iar durata contractului este de 25 luni.

Criteriul de atribuire a licitației este cel mai bun raport calitate-preț.

Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazul presupune reabilitarea termică a clădirii și modernizarea interioară prin lucrări de finisaje, precum și achiziționarea de dotări și echipamente tehnice pentru ateliere.

Prin această investiție se urmărește menținerea și creșterea numărului de elevi înscriși în învățământul profesional la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, prin oferirea unui proces educațional la standarde europene.