Ambrozia este una dintre cele mai supărătoare plante din cauza puternicului său efect alergen. Ea înfloreşte între sfârşitul lunii iulie şi sfârşitul lunii septembrie, perioada cea mai periculoasă pentru oamenii care suferă de alergie.

Până în anul 2018 Poliția Locală Oradea avea în atribuție și identificarea respectiv somarea deținătorilor legali cât şi a administratorilor terenurilor şi spaţiilor verzi infestate cu ambrozie. În urma Legii 62/2018, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialiști desemnați din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, direcțiilor județene de sănătate publică și autorității publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.

Primăria Oradea are un reprezentant în comisia constituită prin ordinul Prefectului în județul Bihor, comisie care se întrunește periodic.

Potrivit legii, Primăria Oradea poate doar să-și întrețină propriile terenuri, unde execută periodic lucrări de combatere prin cosire pe terenurile aflate în administrare.

De asemenea, Direcția de Patrimoniu Imobiliar execută lucrări de combatere a ambroziei pe terenurile deținute.

În ceea ce privește Poliția Locale, aceasta poate sancționa deținătorii pentru starea terenurilor neîngrijite, cu moloz sau bălării. În cursul anului 2019 au fost identificate un număr de 1.245 terenuri, iar în scopul salubrizării terenurilor respective au fost întocmite tot atâtea procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor persoanelor fizice şi juridice, deţinători ai terenurilor.

Primăria Oradea recomandă proprietarilor şi deţinătorilor legali ai terenurilor neîntreţinute, infestate cu această plantă alergenă – ambrozia, să ia toate măsurile necesare de salubrizare a acestor zone. Deținătorii terenurilor infestate vor primi avertismente, iar în caz de neconformare, se pot aplica amenzi între 750 și 5.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, sau între 5.000 și 20.000 de lei, în cazul firmelor.