Direcția Tehnică, prin Compartimentul Spații verzi, a efectuat o inventariere a arborilor ornamentali din Oradea care au fost plantați în toamna anului 2018, urmărind starea fiziologică a acestora.
În urma acestei acțiuni au fost depistați un număr de 53 de arbori uscați, direcția solicitând prestatorilor de servicii (SC Adenandra SRL și SC Aquaplant SRL) care au efectuat operația de plantare a arborilor să ia măsurile necesare în perioada plantărilor de toamnă 2019, în vederea înlocuirii arborilor uscați care au fost plantați în cursul anului 2018, pe următoarele amplasamente:
– parc Lacul Roșu – 2 buc Crataegus laevigata;
– parc Sala Sporturilor – 3 buc Crataegus laevigata
– str. Episcop Pavel – 4 buc Platanus acerifolia;
– str. Erkel Ferencz (mal) – 2 buc Platanus acerifolia;
– parc Padișului -1 buc Crataegus laevigata;
– str. Apostol Andrei – 1 buc Crataegus Laevigata
– B-dul Ștefan Cel Mare – 4 buc. Prunus cerasifera Nigra;
– B-dul Republicii – 9 buc. Prunus cerasifera Nigra;
– B-dul Magheru – 10 buc. Prunus ceasifera Nigra;
– Dragoș Vodă – 1 buc. Carpinus;
– 3 buc. Prunus cerasifera Nigra;
– Parc Bălcescu – 5 buc. Platanus acerifolia;
– Aleea Matei Basarab – 6 buc. Carpinus
– Parc Ghioceilor -2 buc. Sorbus aucuparia.
Plantarea noilor arbori care înlocuiesc materialul dendrologic necorespunzător implică aceleași operațiuni ca și în cazul celor care au fost plantați inițial, iar cheltuielile legate de plantarea arborilor ornamentali noi sunt suportate de către prestatorii de servicii conform perioadei de garanție a plantelor, care începe cu data recepției întocmite după plantarea acestora.
Totodată, Direcția Tehnică va continua inventarierea arborilor plantați, iar în cazul în care vor mai fi găsite amplasamente cu arbori uscați, Primăria Oradea va solicita prestatorilor înlocuirea acestor arbori în condițiile menționate mai sus.
În cursul anilor 2018 și 2019 au fost plantați 1200 de arbori ornamentali în municipiul Oradea.