Astăzi, 30 ianuarie 2019, Primăria orașului Aleșd a organizat conferința de lansare a proiectului ”Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară”.

Proiectul urmărește consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea interacţiunilor profesionale transfrontaliere la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de mărime medie şi mică din zona de graniţă, contribuind astfel la creşterea calităţii servicilor publice pe care acestea le oferă.

Parteneri în cadrul proiectului sunt Oraşul Aleşd (Beneficiar Lider), Comuna Şinteu, Municipiul Marghita, Autoguvernarea Locală a orașului Szarvas şi Autoguvernarea Locală a orașului Berettyóújfalu.

Ioan Todoca, primarul liberal al orașului Aleșd a declarat că principale teme de discuție pentru fiecare administrație implicată în proiect sunt:

ALEŞD: Metode existente aplicate de autorităţile publice locale pentru creşterea capacităţii administrative locale în relaţie cu gestionarea bugetelor locale (de exemplu, tipuri de instrumente pe care partenerii de proiect utilizează pentru planificarea bugetelor locale şi pentru monitorizarea execuţiei acestora; importanţa utilizării de programe informatice adaptate pentru îmbunătăţirea gestionării bugetului etc).

ŞINTEU: Utilizarea echipamentelor IT în sectorul public, siguranţa publică în localităţile disparate, instrumente moderne de comunicare cu cetățenii etc.

MARGHITA: Schimb de experienţă cu privire la activităţile administraţiei publice în ceea ce priveşte controalele efectuate (ex. în teren, urbanism, taxe locale etc). Marghita va organiza şi o întâlnire comună a consilierilor locali care reprezintă cele 5 instituții partenere. Se vor discuta probleme şi provocări în luarea deciziilor la nivel local.

SZARVAS: Managementul turismului şi modalităţi de promovare la nivel intern şi internaţional a localităţilor, implicarea autorităţilor publice locale; Facilitarea accesului populaţiei la diverse aplicaţii informatice utilizate în administraţia publică prin promovarea programelor educaţionale digitale. Szarvas va organiza şi o întâlnire comună a consilierilor locali care reprezintă cele 5 instituții partenere.

BERRETYOUJFALU: Guvernarea participativă (de exemplu, consultări publice, furnizarea de informaţii către cetăţeni, informaţiile cu caracter public, mecanismul comunicării informaţiilor către cetăţeni pentru asigurarea transparenţei decizionale la nivel local, implicarea cetăţenilor şi cooperarea cu instituţiile locale etc.)

Valoarea totală a bugetului proiectului este de 362,500.00 euro. Valoarea totală a finanţării FEDER este de 308,125.00 euro iar bugetul fiecărui partener este de 72,500.00 euro.