Luni, 10 decembrie 2018, Primăria Municipiului Oradea, în calitate de beneficiar, reprezentată prin primarul Ilie Bolojan, a semnat la Cluj-Napoca contractul de finanțare aferent proiectului „Coridorul de mobilitate urbană durabilă Piața Emanuil Gojdu – Vasile Alecsandri, Oradea” cod SMIS 126216, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Valoarea totală a contractului este de 111.161.126,17 lei (TVA inclus), din care  70.533.098,05 lei este valoarea totală eligibilă. Din suma totală, 59.953.133,34 lei (reprezentând 85%) este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 9.169.302,55 (13%) este valoare suportată de către statul roman. Cofinanțarea proprie a beneficiarului este de 1.410.662,16 lei (2%), la care se adaugă cheltuieli neeligibile în valoare de 38.889.756,12 lei.

Durata contractului de finanțare este de 89 luni de la semnarea acestuia.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Oradea prin crearea unui coridor de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu – Vasile Alecsandri, printr-o abordare integrată bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători extinse, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, crearea de benzi separate pentru mijloacele de transport public pe o lungime totală de 990 ml, achiziția de 4 autobuze hibride noi care vor tranzita benzile dedicate create prin prezentul proiect, modernizarea și extinderea zonelor pietonale în suprafață totală de 16.349,74 mp pe traseul coridorului de mobilitate urbană, modernizarea/reabilitarea liniilor de tramvai pe o lungime de 0,512 km linii tramvai cale dublă, respectiv 1,024 km linii tramvai cale simplă.

Proiectul de față include trei investiții cu documentații tehnico-economice distincte:

1. Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața E. Gojdu

Se vizează reorganizarea traficului în zona Pieței E.Gojdu și a Parcului 1 Decembrie, prin separarea fluxului de circulație rutieră de cea pietonală și liniile de tramvai prin construirea de drumuri cu benzi dedicate transportului public de călători și prin redirecționarea în subteran a altor fluxuri de circulație rutieră existente. Se va asigura în acest fel separarea acestui tip de circulație de liniile de tramvai pe întreaga lungime a acestora în zona proiectului, prin subtraversare (drumuri cu bandă dedicată pentru autobuze) sau prin treceri la nivel cu liniile de tramvai și se va reamenaja infrastructura rutieră la care se intervine în acest scop prin bretele și benzi de încadrare.

Pentru realizarea lucrărilor constând în benzi dedicate transportului public și a zonelor pietonale este necesară intervenția asupra străzilor existente, fiind necesară asfaltarea acestor strazi, ca de ex. Bd. Dimitrie Cantemir pe o lungime totală de 990 m, str. Independenței pe o lungime de 115 m, str. Piața 1 Decembrie pe o lungime de 200 m, str. Calea Clujului pe o lungime de 215 m, str. Calea Mareșal Al. Averescu pe o lungime totală de 275 m. Se propune îmbunătățirea liniei de tramvai existente pe Bd. D.Cantemir pe o lungime totală de 0,512 km, amenajarea a 3 stații de autobuz etc.

De asemenea, este inclusă amenajarea unui spațiu pietonal central și a altor spații pietonale ca urmare a reconfigurării zonei, dotarea cu mobilier urban, bazine cu apă și cismele, crearea de spații verzi, iluminat public de noapte pentru spațiul pietonal și spațiile carosabile, iluminat permanent al infrastructurii rutiere în subteran și sistem de canalizare pluvială pentru asigurarea drenării suprafețelor carosabile subterane și de suprafață.

Pentru sporirea mobilității urbane se propune realizarea unei piste de bicicliști cu o lungime de 660 ml pe direcția N-S (Bv. D.Cantemir) cu dublu sens și dotarea cu 6 sisteme de suport biciclete de închiriat. Pe sub cele 5 pasaje va fi creat un drum cu benzi dedicate autobuzului. În cadrul bretelelor de legătură vor fi create benzi comune pentru transportul în comun și restul participanților la trafic. Întreaga infrastructură rutieră (fie că este vorba de drum cu bandă dedicată pentru autobuz sau drum utilizat prioritar de autobuz) asupra căreia se intervine în acest proiect va fi traversată de linii de transport în comun. Calea de rulare a tramvaielor este bandă dedicată și va fi traversată de liniile de tramvai nr. 2, 3R, 3N, 4R si 4N.

2. Amenajarea străzii Vasile Alecsandri

În cadrul acestei investiții, lucrările au demarat la 07.09.2017 și nu sunt încheiate încă, fiind realizate în proporție de aproximativ 95%. Suprafața de intervenție este de 4232.74 mp, strada V. Alecsandri are L de 307,60 m și face legătura între Piata Unirii și Parcul 1 Decembrie.

3. Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile – etapa 1 – Achiziție patru  autobuze

În urma Studiului de oportunitate se propune achiziția de autobuze electrice hibride, întrucât în urma analizei economice, acest scenariu tehnico-economic este cel mai avantajos din punct de vedere investițional. Prin proiectul de față se vor achiziționa 4 autobuze electrice hibride.