Venind în sprijinul tinerilor din municipiul Oradea, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea anunță pe site-ul instituției faptul că sunt locuri disponibile în Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională CANDEO şi preia solicitările în vederea ocupării acestor locuri de cazare pe tot parcursul anului.
 
Astfel tinerii care au vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, au părăsit sistemul de protecţie a copilului, nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe, se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea sau direct la sediul Centrului, situat în Oradea, str.Iuliu Maniu nr.20, pentru a depune solicitările în vederea cazării şi pentru a primi informaţiile necesare.
 
Centrul „Candeo” dispune de dormitoare spaţioase şi luminoase pentru 2 persoane, grup sanitar cu duş, bucătărie comună şi spălătorie, dotate şi utilate la standarde europene. De asemenea există un spaţiu de socializare primitor, dotat cu televizor şi o curte amenajată în culori vii.
 
Obiectivul Centrului îl constituie aplicarea unor măsuri adecvate de prevenire a excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, şi de intervenţie în scopul integrării sociale şi profesionale a acestora.
 
Serviciile oferite aici au ca scop dobândirea deprinderilor pentru o viaţă independentă, abilităţi tehnice şi psihosociale care le va permite tinerelor să ducă o viaţă normală, fără a depinde de asistenţă din partea societăţii.
 
Tinerii vor găsi aici un personal calificat şi dedicat, prin intermediul căruia vor învăţa ce înseamnă managementul şi siguranţa casei, noţiuni despre bani, economii, buget personal şi prepararea hranei.
 
De asemenea dobândesc noţiuni despre dezvoltarea fizică şi emoţională armonioasă prin igienă personală, stil de viaţă sănătos, sexualitate corectă şi deprinderi privitoare la planificarea carierei, angajare, luarea deciziilor şi pregătire prin studiu.
 
Doritorii vor depune la sediul instituției, str. Primăriei nr.42 – Serviciul Relații cu Publicul şi Evaluare Iniţială, următoarele documente:
– carte identitate (original si fotocopie);
– certificat de naştere (original si fotocopie);
– acte studii (original si fotocopie);
– dovada care să ateste faptul că a fost instituționalizată (hotărâre privind încetarea măsurii de plasament/ adeverință);
– adeverinţă de la locul de muncă;
– adeverință medicală din care să rezulte faptul că nu suferă de boli contagioase sau boli psihice;
– fotocopie card de sănătate;
– fotocopie certificat încadrare în grad de handicap, după caz.