Pentru buna desfǎşurare a manifestǎrilor dedicate împlinirii a 100 de ani de administraţie româneascǎ în Oradea şi judeţul Bihor, la solicitarea Direcţiei Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare Evenimente din Primǎria Municipiului Oradea, Comisia tehnicǎ pe probleme de circulaţie şi transport rutier în municipiul Oradea a aprobat în şedinţa din 12 aprilie 2019 blocarea circulaţiei auto, cu excepţia tramvaielor, pe unele strǎzi situate în zona centralǎ a Oradiei, în perioada 18-20.04.2019.

În 18 şi 20 aprilie 2019 va fi afectatǎ circulaţia autobuzelor pe liniile de transport, curse regulate ubane, după cum urmează:

JOI, 18.04.2019, se va întrerupe circulaţia auto:

1. Pe str. Iuliu Maniu între orele 11:30 – 13:30. Va fi afectatǎ circulaţie autobuzelor de pe liniile 10, 20 şi 28, la deplasarea dinspre b-dul Decebal spre Piaţa 1 Decembrie. Traseele acestor linii vor fi deviate astfel:

Linia 10, spre Velenţa: – …Ştefan Octavian Iosif – B-dul Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic) – Sucevei – Dimitrie Cantemir – Muntele Gǎina – Rǎzboieni – Seleuşului.

Linia 20, spre Velenţa: Ogorului – Calea Aradului – B-dul Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic) – Sucevei – Dimitrie Cantemir – Muntele Gǎina, iar în continuare traseul va rǎmâne nemodificat.

Linia 28, spre staţia Emanul Gojdu: Calea Aradului – B-dul Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic) – Sucevei – Piaţa Cetǎţii – Piaţa Emanuil Gojdu – Piaţa 1 Decembrie.

2. Între orele 17:30 – 20:30, pe tronsonul Turbogiraţie (Centrul Civic) – Piaţa 1 Decembrie – Independenţei – Piaţa Unirii – Avram Iancu şi pe str. Iuliu Maniu. Va fi afectatǎ circulaţia autobuzelor pe urmǎtoarele linii:

Linia 10 – în ambele sensuri de circulaţie. Traseul acestei linii va fi deviat astfel:

– spre Ioşia: Seleuşului – Mareşal Averescu – Piaţa Emanuil Gojdu (staţie Piaţa E. Gojdu) – Mihail Kogǎlniceanu (staţie Piaţa Cetǎţii) – Mihai Viteazul – Sucevei – B-dul Decebal (staţie Andrei Şaguna) – Simion Bǎrnuţiu – Sulyok Istvan (staţie Sulyok Istvan) – T. Vladimirescu, iar în continuare traseul va rǎmâne nemodificat.

– spre Velenţa: – …Ştefan Octavian Iosif – B-dul Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic) – Sucevei – Dimitrie Cantemir – Muntele Gǎina – Rǎzboieni – Seleuşului.

Linia 12, pe tronsonul cu circulaţia auto blocatǎ. Autobuzele liniei 12 vor circula pe urmǎtorul traseu:

– … – D. Cantemir – Piaţa Cetǎţii – Piaţa Emanuil Gojdu (staţie Piaţa Emanuil Gojdu) – Mihail Kogǎlniceanu (staţie Piaţa Cetǎţii) – Mihai Vireazul – Sucevei – Horea, iar în continuare traseul va rǎmâne nemodificat pânǎ la staţia Kaufland Nufǎrul.

Linia 14, în ambele sensuri de circulaţie. Traseul liniei 14 va fi deviat astfel:

– spre Ioşia: Universitǎţii – Calea Armatei Române – Sucevei – B-dul Decebal (staţie Andrei Şaguna) – Simion Bǎrnuţiu – Sulyok Istvan (staţie Sulyok Istvan) – T. Vladimirescu, iar continuare traseul va rǎmâne nemodificat.

– spre Universitate: … – T. Vladimirescu – B-dul Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic) – Calea Armatei Române – Universitǎţii.

Linia 20, în ambele sensuri de circulaţie. Traseul acestei linii va fi deviat astfel:

– spre cartierul Nufǎrul: Ogorului – Calea Aradului – B-dul Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic) – Sucevei – Dimitrie Cantemir – Muntele Gǎina, iar continuare traseul va rǎmâne nemodificat pânǎ la staţia cap liniei Morii nr. 4.

– spre Magazinul Aucnan: Morii – Nufǎrului – D. Cantemir – Piaţa Emanuil Gojdu (staţie Piaţa Emanuil Gojdu) – Mihail Kogǎlniceanu (staţie Piaţa Cetǎţii) – Mihai Viteazul – Sucevei – b-dul Decebal – Calea Aradului – Ogorului.

Linia 23, spre ERA Shopping Park. Traseul acestei linii va fi urmǎtorul:

– … – D. Cantemir – Piaţa Emanuil Gojdu (staţie Piaţa Emanuil Gojdu) – Mihail Kogǎlniceanu (staţie Piaţa Cetǎţii) – Mihai Viteazul – Sucevei – Vlǎdeasa – Calea Aradului.

Linia 28, în ambele sensuri de circulaţie. Traseul acestei linii va fi deviat astfel:

– spre staţia Emanul Gojdu: Calea Aradului – b-dul Decebal – Calea Matei Basarab (staţie Colegiul Economic) – Sucevei – Piaţa Cetǎţii – Piaţa Emanuil Gojdu (staţie cap linie Piaţa Emanuil Gojdu).

– spre Aeroportul Oradea: Piaţa Emanuil Gojdu (staţie Piaţa Emanuil Gojdu) – Mihail Kogǎlniceanu (staţie Piaţa Cetǎţii) – Mihai Viteazul – Sucevei – B-dul Decebal – Calea Aradului.

Linia 30, spre cartierul Rogerius. Traseul deviat al acestei linii va fi urmǎtorul:

Ogorului – Universitǎţii – Calea Armatei Române – Sucevei – Piaţa Cetǎţii – Piaţa Emanuil Gojdu, iar în continuare traseul va rǎmâne nemodificat pânǎ la staţia cap linie Leroy Merlin.

VINERI, 19.04.2019 – întreruperile de circulaţie aprobate nu afecteazǎ circulaţia mijloacelor de transport în comun.

SÂMBǍTǍ, 20 APRILIE 2019, va fi blocatǎ circulaţia auto toatǎ ziua pe tronsonul Turbogiraţie (Centrul Civic) – Piaţa 1 Decembrie – Independenţei – Piaţa Unirii – Avram Iancu şi pe str. Iuliu Maniu. În aceastǎ zi va fi afectatǎ circulaţia autobuzelor pe liniile 10, 12, 14, 20, 23 şi 30.

Pe durata întregii zile autobuzele vor circula pe traseele deviate identic ca în data de 18.04.2019, în intervalul 17:30 – 20:30.