Federaţia Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania (FZMAUR) în parteneriat cu Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM) implementează proiectul METROPOLITAN, cod SMIS 111265, țional Capacitate Administrativă 2014-2020, care are ca beneficiari direcţi Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care gestionează transportul public și municipiile cu statut de pol de creștere sau dezvoltare.

Obiectivul general al proiectului este elaborarea , care va contribui la perfecționarea legislației în domeniu, la o corelare a legislației în domeniu cu legea cadru privind serviciile comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și cu legislația auxiliară, precum și la o armonizare cu legislația europeană privind serviciile publice de transport, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

În acest context, în perioada 15-17 Mai 2019, Zona Metropolitană Oradea a găzduit al doilea seminar regional al proiectului, cu participarea unui număr de peste 50 de invitați, din grupul țintă al proiectului (ADI-uri membre FZMAUR, reprezentanți ai municipiilor reședință de județ și ai ADI-urile de transport public) precum și reprezentanți locali.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Băncii Mondiale, context în care s-a lansat și Raportul România Metropolitană. Acesta include proiectele prioritare cu impact metropolitan votate de cetățeni pentru Oradea și cele 40 de reședințe de județ din România.

Agenda evenimentului a cuprins subiecte de interes general din domeniul transportului public la nivel local și metropolitan, fiind prezentate diverse proiecte de bună practică și discutate totodată problemele relevante cu care serviciul de transport public se confruntă.

În baza celor discutate în cadrul seminarului, s-au desprins o serie de concluzii și propuneri privind necesitatea modificării cadrului legal care reglementează transportul public la nivelul zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane din România.