Două posturi pentru ofiţeri specialişti destinate medicilor veterinari, un post de ofiţer şi trei posturi de agent au fost scoase la concurs pentru Biroul pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor. Concursul va avea loc pe data de 23 ianuarie 2021.

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor organizează activitatea de recrutare a candidaţilor în vederea ocupării a două posturi vacante de ofiţer de poliție – ofițer specialist I (medic veterinar) – la Biroul pentru Protecția Animalelor, pozițiile 412/e și 412/f din statul de organizare, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Înscrierea candidaţilor se realizează până pe data de 28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), online, la adresa email [email protected].

Pe data de 28.12.2020, după orele 16:00, nu vor fi luate în calcul cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată.

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă, respectiv [email protected], de confirmare a primirii cererii, precizându-se și numărul de înregistrare, și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, la nr. de tel 0259/403114, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor din Oradea, str. Parcul Traian, nr. 18, jud. Bihor, în vederea clarificării.

Activitățile de recrutare se vor realiza în conformitate cu Anunțul Comisiei de Concurs constituită la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române nr. 45911 din 17.12.2020, atașat alăturat.

 

Sursa: Realitatea de Bihor