Compartimentul de Mediu din cadrul Direcției Tehnice din Primăria Oradea aduce la cunoștința cetățenilor informarea Agenției pentru Protecția Mediului Bihor privind obligativitatea declarării capturării/uciderii accidentale a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în O.U.G nr. 57/2007, Anexa 4A și 4B.

Printre aceste specii protejate se numără: castorul, vidra, popândăul, cucuveaua, cocorul, pupăza, lupul, ursul brun, râsul, vipera cu corn/vipera de stepă și multe altele care se găsesc în lista atașată.

Astfel, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor informează persoanele fizice și  reprezentanții persoanelor juridice care observă sau dețin accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora că au obligația să declare la comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu și să semneze declarația privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în O.U.G nr. 57/2007, Anexa 4A și 4B.

Nedeclararea de către persoanele fizice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare aparținând speciilor prevăzute la art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 5000 de lei.

În cazul nedeclarării de către reprezentantul persoanei juridice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare aparținând speciilor prevăzute la art. 1 constituie contravenție și se sancțiomează cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei.