Având în vedere că în Parcul Industrial I Oradea își desfășoară activitatea 45 companii cu un număr de 4.943 angajați, Primăria Oradea a realizat toate demersurile necesare pentru construirea unei grădinițe în Parcul Industrial I, astfel încât angajații să aibă posibilitatea să-și aducă copiii la creșă și grădiniță în apropierea locului de muncă.

Prin urmare, la finalul anului trecut, municipalitatea a semnat contractul privind serviciile de proiectare și execuție de lucrări pentru construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial I Oradea, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară, cu asocierea  formată din DRUM ASFALT S.R.L – lider de asociere (90%), TRAMECO S.A. – asociat (8,36%) și SC NOVARTIS SRL – asociat (1,64%).

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Grădinița va fi construită pe str. General Gheorghe Mărdărescu nr. 12, termenul de execuție prevăzut în contract fiind de 24 luni.

Valoarea contractului este de 5.017.483,09 lei fără TVA.

Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului a fost semnat ieri, 03.06.2019.

Prin construirea clădirii se vor asigura locuri pentru un număr de 120 copii, dintre care 40 locuri pentru învățământul antepreșcolar și 80 pentru învățământul preșcolar.

Construirea, reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară la nivelul Municipiului Oradea va duce la creșterea egalității de șanse și de gen prin  sprijinirea revenirii în câmpul muncii a părinților, în majoritatea cazurilor mamele fiind cele care părăsesc piața forței de muncă pentru perioade semnificative.

De asemenea va contribui la prevenirea formelor de sărăcie accentuată prin scăderea numărului de gospodării cu venituri reduse din cauza lipsei de activitate a părinților și formelor de ajutor acordate pentru copii prin intermediul mediului instituțional.

În vederea fundamentării necesității acestei investiții, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a chestionat companiile mari din Parcul Industrial I de pe Calea Borșului și toate au fost de acord cu amenajarea unui centru de servicii în interiorul parcului.

Chestionarul privind amenajarea unei grădinițe în parcul industrial EBP I a fost aplicat firmelor în luna ianuarie 2016 și a fost completat de 15 companii. Centralizarea răspunsurilor arată că 93,3% din companiile chestionate consideră oportună ideea amenajării unei grădinițe în parcul industrial.

În ceea ce privește amenajarea unei creșe în parcul industrial EBP I, 86,6% din respondenți spun că este nevoie de un astfel de serviciu, o firmă susține că nu este nevoie de creșă în parcul industrial, iar o singură companie nu a răspuns la această întrebare.

Cât despre programul grădiniței, cele mai multe companii își doresc ca acesta să fie prelungit, chiar până la ora 18. Concret, 73,3% vor programul mai sus menționat, iar 20% cred că programul ar trebui să fie între orele 8-16 sau 7-16.

Așadar, având în vedere numărul mare de angajați cu copii de vârsta potrivită pentru a beneficia de serviciile unei creșe și grădinițe, precum și răspunsurile favorabile primite de la companiile chestionate în acest sens, s-a considerat necesară și oportună construirea unei creșe și a unei grădinițe în incinta Parcului Industrial I Oradea.

Imobilul care va fi construit va avea un regim de înălțime de P+1E, funcțiunile  fiind separate atât pe niveluri cât și în cadrul aceluiași nivel și anume: creșa are un acces separat față de grădiniță și se întinde doar la parter, pe aproximativ o jumătate din suprafață, împreună cu spațiile conexe dedicate (cabinet medical și izolator).

Grădinița se întinde atât pe parter cât și pe etaj, accesul făcându-se separat. Spațiile dedicate zonei administrative și de birouri sunt grupate și pozitionate în capătul holului principal pentru a facilita accesul personalului grădiniței/creșei atât la sălile de grupă cât și la spațiile de joacă exterioare. Fiecare zonă importantă – zona de grădiniță, zona de creșă și zona administrativă se pot izola una față de cealaltă și sunt dotate cu accese separate.

Prin această investitie se vor asigura dotările si echipamentele aferente atât pentru spațiile  interioare, cât și pentru cele exterioare.