Primăria Oradea anunță locuitorii orașului că în perioada 10 – 11 aprilie 2019 se execută  lucrările de deratizare a zonelor publice și a spațiilor verzi din municipiul Oradea  (parcuri, scuaruri, malurile Crișului Repede, malurile pârâurilor Peța, Sălbatec, Paris și domeniul public aferent asociațiilor de proprietari).

În zonele tratate, populația va fi avertizată prin fluturași de avertizare „TEREN OTRĂVIT” care vor fi amplasați la vedere. Se va folosi produsul „DERATION PELLET”.

Momelile vor fi amplasate în stații de intoxicare speciale, care vor conține 40 grame de momeală.

Se atrage atenția asupra posibilelor incidente ce pot provoca intoxicarea animalelor domestice și a copiilor care se joacă în parcurile publice. În caz de ingestie accidentală, se va solicita imediat sfatul medicului.

Menționăm că prestatorul licențiat pentru a efectua aceste lucrări în municipiul Oradea este SC Coral Impex SRL, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Oradea din 23.06.2017.

În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va amâna pentru  perioada imediat următoare, care se va comunica prin presă.

În aceeași perioadă 10 – 11 aprilie 2019, se execută prin tratament la sol lucrarea de dezinsecție  (etapa I) în zonele publice, spațiile verzi și cursurile de apă de pe raza municipiului Oradea, în vederea distrugerii insectelor generatoare de disconfort (tânțari, muște, etc.) în faza de adult și larve.

Toxicitatea redusă a insecticidelor „Vectobac WG” – substanța activă  Bacillus, utilizat pentru combaterea larvelor de țânțari și „K’othrine Profi EC 250” – substanța activă delthametrin  pentru  combaterea țânțarilor adulți, nu dăunează sănătății oamenilor și animalelor.

Totodată,  recomandăm populației să evite contactul insecticidului cu ochii.

În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va amâna pentru o perioadă imediat următoare, care se va comunica prin presă.