Un funcționar public din cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor a fost declarat incompatibil de către inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI), din cauză că, pe lângă funcția ocupată în cadrul instituției statului, acesta a desfășurat și activități ca expert tehnic judiciar.

Potrivit ANI, Szentmiklosi Lajos În perioada iulie 2014 – iulie 2020, atribuţiile exercitate ca funcţionar public, respectiv consilier în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor –  au fost în legătură directă sau indirectă cu activitățile desfășurate ca expert tehnic judiciar – specializarea „Agricultură” în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice și Contabile Bihor.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, care stipulează că „Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului”.

Sursa: Realitatea de Bihor