În data de 27.12.2018, Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de lucrări privind serviciile de proiectare șii execuție de lucrări LOT I „Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, executant desemnat în urma derulării procedurii de achizție publică fiind asocierea de firme SC DRUM ASFALT SRL (lider de asociere) – SC TRAMECO SA (asociat) – SC NOVARTIS SRL (asociat).

Valoarea contractului semnat este 3.332.220,70 lei, fără TVA; din care 36.166,34 lei, fără TVA, servicii proiectare.

Prin intermediul acestei investiții se dorește extinderea și dotarea imobilului care găzduiește Creșa și Grădinița cu program Prelungit nr. 28 din Oradea, situat pe str. Onisifor Ghibu nr. 16 și aflat în proprietatea Municipiului Oradea. Extinderea se va realiza prin construirea unui nou corp de clădire, care va avea o suprafață de 1293,02 mp și care va fi dotat corespunzător.

Corpul de clădire cu regim de înâlțime P+1E va beneficia de întreaga infrastructură pentru derularea activității didactice și conexe. Acesta se va lega de imobilul existent în două zone. Se va realiza prelungirea holului imobilului existent al aripii scurte și continuarea acestuia în corpul nou de clădire. Structura funcțională a noii clădirii cuprinde la parter amenajarea a trei grupe de creșă, având zonă de activitate și de dormitor, un cabinet medical, un izolator, dotat cu grup sanitar propriu, grupuri sanitare pentru copii organizate cu zone distincte de lavoare, zonă de dușuri și WC. Sălile de grupă vor fi dotate cu mobilier specific pentru copii: măsuțe, scaune și paturi. La nivelul etajului va rezulta un număr de patru grupe de grădiniță. Acestea vor fi unite între ele printr-un coridor-vestiar. Față de aceste funcții principale vor fi și două zone aferente grupurilor sanitare.

Pentru amenajările exterioare se propune realizarea unui trotuar și al unor alei betonate care vor conduce spre locurile de joacă nou create. Vor fi amenajate două platforme de joacă pentru copii, una pentru creșă și una pentru grădiniță, cu platforme separate și distincte conform normelor specifice, acestea urmând a fi dotate cu mobilier specific vârstei.

Proiectul urmărește creșterea capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară și preșcolară) cu un număr de 140 de locuri noi, precum și creșterea calității actului educațional desfășurat în noua infrastructură.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în acest sens fiind semnat în luna septembrie a anului trecut, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, contractul de finanțare nr 3138/27.09.2018.

Durata contractului de finanțare este de 35 de luni, iar durata contractului de proiectare și execuție lucrări este de 1 lună pentru elaborarea proiectului tehnic și 12 luni pentru execuția lucrărilor.