În săptămâna 1 – 7 aprilie a.c., Inspecţia de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” a organizat şi desfăşurat 58 de controale la 3 localităţi, 39 de operatori economici şi 16 instituţii, 6 dintre acestea fiind efectuate inopinat, sâmbătă, 06 aprilie a.c., la unități sanitare cu paturi din județ (Spitalul Clinic Municipal „Dr Gavril Curteanu” Oradea – Secția Pneumoftiziologie, Spitalului Clinic Județean – Maternitate, Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita, Spitalul Municipal Salonta, Spitalul Orășenesc Ștei și Spitalul Orășebnesc Marghita.

În urma acţiunilor executate, au fost depistate 380 de nereguli pe linia apărării împotriva incendiilor, 114 dintre acestea fiind remediate pe timpul controalelor. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 265 de sancţiuni contravenţionale, din care 218 avertismente şi 47 de amenzi în cuantum de 109 000 lei. Pe timpul controalelor, au fost desfășurate 58 de instruiri și 62 de exerciții de evacuare și intervenție în caz de incendiu.

În cadrul celor șase acţiuni ce au vizat spitalele menționate, au fost depistate 33 de nereguli, 8 din acestea fiind înlăturate pe timpul controalelor. Ca urmare a deficienţelor constatate au fost aplicate 24 de sancţiuni contravenţionale.

Exercițiile de evacuare și intervenție organizate de Inspecția de Prevenire în scopul verificării și pregătirii personalului unităților sanitare privind modul de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență, au fost desfășurate împreună cu structurile de intervenție din cadrul subunităților de pompieri militari, care au verificat aspecte de interes operativ, printre problemele identificate regăsindu-se lipsa locurilor de amplasare a autospecialelor în proximitatea spitalelor și deficiențe în ceea ce privește funcționarea instalațiilor de stins incendii (accesorii defecte, neasigurarea debitului corespunzător etc..).

 

Misiuni de recunoaștere în teren și de pregătire a populației

 

În perioada 8 – 14 aprilie a.c., pompierii militari din cadrul unității și subunităților Inspecoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor au efectuat 21 de misiuni de recunoaştere în teren la obiective din raioanele de intervenție, activități în cadrul cărora, au verificat căile de acces la obiectivele respective, au identificat şi verificat sursele de alimentare cu apă şi au desfăşurat activităţi de pregătire şi educaţie preventivă a personalului de pe locul de muncă şi a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, un accent deosebit fiind pus pe regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice acestei perioade.