Cunoscuta clădire orădeană a fost proiectată de arhitectul Mende Valér și edificat în anul 1912, având destinația actuală de locuințe și spații comerciale la parter. Valoarea investiției este de 205.477,35 lei fără TVA, durata de realizare fiind de 12 luni. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 12.01.2018.

 

Lucrările de restaurare au fost realizate în cadrul Programului Multianual pentru Reabilitare Fațade, restaurarea fiind executată de S.C.Conpila S.R.L. Oradea.

Conform Primăriei Oradea, au fost realizate următoarele lucrări: desfacerea tencuielilor ce nu au aderență cu peretele, curățirea suprafețelor de cărămidă decapate de tencuieli, reparații tencuieli exterioare, repararea și finisarea ancadramentelor, reabilitarea acoperișului, repararea jgheaburilor și burlanelor, repararea ferestrelor și a porții de acces după modelul original, desfacerea cablurilor montate de pe fațade, demontarea signalisticii, urmând a se finaliza refacerea calcanului.

De asemenea, primăria transmite că programul de reabilitare a fațadelor clădirilor din centrul istoric are în vedere scoaterea din pericol a imobilelor, punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale și artistice precum și reintegrarea acestor imobile în circuitul socio-economic și cultural-istoric.