În ședința Consiliului Local de marţi, 19 februarie, s-a aprobat studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu și indicatorii tehnico-economici revizuiți pentru proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din Oradea: „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice -Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Etapa a III-a a reabilitării sistemului de termoficare din municipiu cuprinde reabilitarea a 25,5 km de reţea de termoficare (23,1 km de rețele de termoficare primară; 1,3 km de rețele de termoficare primară ce înlocuiește rețeaua secundară și 1,1 km de rețele de termoficare secundară), a 42 de puncte termice și a 39 de mini-puncte termice instalate prin dezafectarea PT 804, PT 805, PT 818, PT 856, PT 862.

Totodată, a fost aprobată susținerea unei politici tarifare referitoare la prețul plătit de populație pe termen mediu în conformitate cu evoluția acestuia.

Valoarea totală a investiției în reabilitarea sistemului de termoficare – etapa III este de 31.740.216,93 euro, iar durata de realizare este de 36 de luni. Sursele de finanțare a investiției sunt fonduri externe nerambursabile, iar 2% din valoarea contractului de finanțare este asigurată de la bugetul local.

În prezent, proiectul se află în faza de verificare prealabilă, fază necesară înaintea transmiterii oficiale a aplicației. După aceasta, proiectul va fi transmis din nou către finanțator, respectiv către Autoritatea de Management pentru POIM.

Procedurile specifice de achiziție publică (proiectare și execuție), necesare atribuirii contractului de lucrări, urmează să fie demarate în perioada următoare, estimându-se că, dacă totul decurge fără probleme, lucrările efective să înceapă în vara acestui an.

Investițiile ce vizează sistemul centralizat în ansamblul său vor avea ca efect reducerea pierderilor în rețele, scăderea consumului de combustibili fosili și creșterea eficienței energetice, contribuind astfel la reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă.

Având în vedere faptul că de buna funcționare a sistemului de încălzire depinde asigurarea apei calde menajere și confortul termic pentru aproximativ 70% din populația orașului, reabilitarea în întregime a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a devenit pentru municipiul Oradea o opțiune strategică, atât prin integrarea în componenta de producție a surselor de energie regenerabilă, respectiv a apei geotermale, cât și prin îmbunătățirea și eficientizarea modului în care această energie este gestionată.