Pe parcursul semestrului I al anului 2023 au fost efectuate plăţi ale activului personal net în valoare de circa 341 milioane lei către 19.394 participanţi sau beneficiari, arată Raportul privind evoluţia sistemului de pensii private în primele şase luni ale anului 2023, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Conform sursei citate, din valoarea totală a plăţilor efectuate, un procent de 56% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 20% ca urmare a decesului participantului şi 25% ca urmare a invalidităţii.

În semestrul I 2023, ca şi modalitate de plată a activului personal net, 68% dintre participanţi/beneficiari au preferat plăţile unice în detrimentul celor eşalonate. Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăţi unice în valoare de 120 milioane lei şi plăţi eşalonate în valoare de circa 70 milioane lei.

„Au fost înregistrate plăţi unice în cuantum de 48,6 milioane lei şi plăţi eşalonate în cuantum de 18,6 milioane lei către beneficiarii activului personal net ca urmare a decesului participantului. Pentru invaliditate, cuantumul activului net personal plătit a fost de aproximativ 63 milioane de lei aferent plăţilor unice şi 20,8 milioane lei prin plăţi eşalonate”, se menţionează în raport.

Cele mai mari ponderi în totalul plăţilor activului personal net în primele şase luni ale anului 2023 au fost înregistrate de FPAP NN (34%), FPAP AZT Viitorul Tău (24%) şi FPAP Metropolitan Life (13%), fiind şi fondurile cu cel mai mare număr de participanţi. Deschiderea dreptului la pensie reprezintă ponderea cea mai mare în plăţile fondurilor de pensii administrate privat.

Fondurile de pensii private din România au cumulat active în cuantum de 114,17 miliarde lei la finalul lunii iunie 2023, în creştere cu 14%, comparativ cu finalul anului anterior, arată datele ASF.

Raportat la luna iunie 2022, activele totale ale fondurilor de pensii private au crescut cu 26%. Astfel, la finalul semestrului I 2023, fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au cumulat active în cuantum de 110,06 miliarde lei, cu 14% mai mult faţă de luna decembrie a anului anterior şi în creştere cu 26% comparativ cu luna iunie 2022.

Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au cumulat active în valoare de 4,11 miliarde de lei, cu 24,5% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior şi în creştere cu 13,5% comparativ cu luna decembrie 2022.

La 30 iunie 2023, erau înscrişi 8,74 milioane participanţi la cele 17 fonduri de pensii private, la finalul anului precedent fiind înregistraţi un număr de 8,59 milioane participanţi.

„Numărul participanţilor înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat la 30 iunie 2023 a fost de 8,07 milioane persoane, faţă de 7,96 milioane persoane înregistrate în luna decembrie a anului 2022, iar numărul de participanţi înregistraţi în sistemul pensiilor facultative a fost de 667 de mii de persoane, comparativ cu 627 de mii de persoane înregistrate la 31 decembrie 2022.”, se mai precizează în document.

Politica investiţională din cadrul portofoliilor de active ale fondurilor de pensii private continuă să fie concentrată pe piaţa financiară locală, ponderea investiţiilor în instrumente cu venit fix reprezentând 70% din totalul portofoliului investiţional al fondurilor de pensii private. La finalul semestrului I 2023, un procent de 21% a fost investit în acţiuni.

Sursa: agerpres.ro

Sursa: Newsinn