Lucrările de amenajare a unui arheoparc în incinta Palatului Princiar al Cetății Oradea, etapa de amenajare provizorie, începute în aprilie 2018, sunt în curs de execuție, în acest moment lucrările fiind realizate în proporție de 98%.

În cursul lunii iulie se vor finaliza ultimele etape de execuție, după care se va face recepția la terminarea lucrărilor.

În contextul descoperirilor arheologice din subsolurile corpurilor A şi B din perioada 2012 – 2015, în anul 2015 au continuat cercetările arheologice în curtea Palatului Princiar al Cetății Oradea pentru punerea în valoare a vechii catedrale gotice, ce se dezvoltă pe aliniamentul ce uneşte subsolurile corpurilor mai sus amintite şi zona Corpului D, ocupând o parte însemnată a curţii.

De altfel, rezultatele cercetărilor au stat la baza proiectului elaborat de SC Pro Arh SRL în mai multe etape.

Proiectul a propus amenajări provizorii pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice, astfel încât în zona catedralei gotice să poată fi reluate oricând  cercetările arheologice, fără desfacerea unor pavaje și amenajări definitive în curtea Palatului Princiar, pentru organizarea de activități educative, demonstrative, de odihnă, loisir, spectacole artistice.

Amenajarea curții, cu suprafața de 4.917 mp, pune în evidență elementele constructive ale catedralei gotice și ale corpurilor adiacente, reconstituite conform rezultatului cercetărilor arheologice. Zidurile sunt marcate la sol cu lespezi din piatră naturală și cărămidă klinker.

Suprafațele din interiorul și din jurul catedralei episcopale sunt finisate cu pietriș compactat,  astfel încât să poată fi reluată cercetarea arheologică fără desfacerea de pavaje. Între zidurile catedralei s-au amenajat două morminte regale, în memoria Regelui Ladislau I al Ungariei (1077-1095), cel care  a întemeiat la Oradea o mănăstire în cinstea Sfintei Fecioare Maria, și a Regelui Sigismund de Luxemburg. Acestea sunt realizate din marmură albă și „roso”, sunt inscripționate cu plachete comemorative și vor fi protejate în timpul evenimentelor care vor avea loc în Cetate cu bănci care urmează să fie confecționate în acest scop.

Pentru informarea vizitatorilor, s-a amenajat un panou care concentrează informații despre Cetatea Medievală, despre catedrala gotică și despre cei doi regi.

Spațiul perimetral considerat că nu va mai fi cercetat arheologic este finisat cu piatră cubică. Tot aici , față de arborii existenți au mai fost create spatii verzi cu arbori și arbuști.

Corpurile de clădire sunt protejate prin realizarea unei hidroizolații și a unui dren racordat la rețeaua de canalizare pluvială de incintă.

Spațiul amenajat este prevăzut cu instalații necesare bunei desfășurări a tuturor activităților: instalații de apă rece (pentru alimentarea celor doua fântâni de băut apă, pentru alimentarea consumatorilor ocazionali prezenți la evenimente și pentru alimentarea unui hidrant de incendiu), canalizare pluvială (drenuri, rigole, fântâni de băut apă); instalații electrice de forță (pentru alimentarea pompelor de dren, pentru alimentarea consumatorilor ocazionali prezenți la evenimente  și puncte de alimentare pentru  scene mobile); instalații electrice de iluminat (pentru alimentarea cu energie electrică a  proiectoarelor montate pe stâlpi, a corpurilor de iluminat încastrate în pardoseală, a mormintelor regale și a panoului de informare)

De asemenea, spațiul  este dotat cu mobilier urban adecvat monumentului, respectiv bănci, fântâni de băut apă, coșuri de gunoi, grilaje pentru protecția copacilor, rastele pentru biciclete.

Lucrările sunt executate de SC Constructorul Sălard SRL.