Agenţia Internaţională Fitch Ratings a confirmat la data de 29 noiembrie 2018 următoarele calificative de rating pentru Municipiul Oradea:

– pentru împrumuturile pe termen lung în valută: ‘BBB-‘

– pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională de ‘BBB-‘

– pe termen scurt în valută de ‘F3’ .

Ratingul s-a stabilit în urma analizei execuției bugetare și a politicii datoriei publice locale şi reflectă performanţa fiscală susţinută şi îmbunătăţită a Municipiului Oradea. De asemenea, s-a avut în vedere managementul performant în ceea ce priveşte îmbunătăţirea infrastructurii oraşului şi măsurile de colectare a impozitelor și taxelor locale, economia locală asigurând un nivel de trai peste medie cu efect şi asupra taxelor locale.

Perspectiva pe termen lung este stabilă.