Ministerul Sănătăţii (MS) anunţă că a început retipărirea cardurilor de sănătate, un prim lot de 200.000 de carduri urmând a fi livrate Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate până la sfârşitul lunii noiembrie.

Un alt lot, cu acelaşi număr de carduri, va fi livrat până la 15 decembrie. Cardurile sunt destinate persoanelor care au împlinit 18 sau au devenit asigurate după distribuţia iniţială. Ministerul Sănătăţii arată, vineri, într-un comunicat de presă, că a încheiat un nou Acord-cadru cu Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., pentru reluarea procesului de tipărire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi/sau au dobândit calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.

Astfel, acordul-cadru a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani şi are ca obiectiv realizarea unei cantităţi de 1,2 milioane de carduri de sănătate.

”Procesul de retipărire a cardurilor de sănătate a început, urmând ca un număr de 400.000 de carduri de sănătate să fie livrate către Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate în două loturi. Primul lot, de 200.000 de carduri de sănătate, se va livra până la data de 31 noiembrie 2023, iar al doilea lot are ca termen de livrare data de 15 decembrie 2023. Bugetul alocat pentru tipărirea celor 400.000 de carduri este de aproximativ 5,5 milioane lei”, explică MS.

Distribuirea cardului de sănătate va fi realizată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Cardul de sănătate este instrumentul prin care se face dovada calităţii de asigurat la accesare serviciilor medicale şi care confirmă prezenţa asiguratului la unul din furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate.