În ședința Consiliului Local de miercuri, 30 ianuarie, s-a aprobat inițierea procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase – Organizația Mondială a Sănătății, Faza VII 2019-2024.

Astfel, primarul Ilie Bolojan a fost desemnat să inițieze și să semneze documentele aferente procedurii de aderare la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase, Oradea fiind primul oraș din România, după București, care aderă la această rețea.

Inițierea procesului de aderare s-a făcut în baza protocolului de colaborare încheiat în luna noiembrie 2018 între Primăria Oradea și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj – Departamentul de sănătate publică, protocol prin care se va asigura sprijinul logistic și metotologic pentru implementarea programului „Orașe sănătoase”.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), un oraș sănătos este „un oraș care creează și îmbunătățește în mod continuu mediile fizice și sociale și dezvoltă acele resurse ale comunității care le permit oamenilor să se susțină unii pe ceilalți în toate evenimentele vieții și să se dezvolte la potențialul lor maxim.”

Un oraș sănătos este definit așadar ca un proces complex, dorința administrației locale de a îmbunătăți starea de sănătate a locuitorilor, fiind un argument important pentru aderarea la acest concept. Cea mai importantă cerință pentru aderare este chiar aplecarea către sănătatea locuitorilor și inițierea unui proces coerent structurat pentru a o obține.

Programul „Orașe Sănătoase” este o mișcare globală, cu rețele în toate cele șase regiuni ale OMS. Rețeaua Europeană OMS „Orașe Sănătoase” este formată din mai mult de 100 de orașe din 30 de țări din regiunea europeană a OMS, care cuprinde un total de 53 de țări.

Primele programe „Orașe sănătoase” au fost lansate în zone dezvoltate ale lumii precum Canada, SUA, Australia, încă din anul 1986.

Sănătatea este unul din domeniile cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Oradea 2017-2023, prioritățile vizate fiind dezvoltarea activităților de prevenție prin programe multianuale de educație și informare privind sănătatea.

Ca urmare a aderării la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase, Oradea va beneficia de expertiza altor orașe europene care se confruntă cu provocări similare și care au implementat programe care și-au dovedit eficiența în timp.

„După aderarea municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase, vom face o evaluare a stării de sănătate publică și a bunăstării populației din municipiul Oradea. Ulterior, în baza necesităților de sănătate publică vom aplica politica Organizației Mondiale a Sănătății cu obiectivele și tematicele stabilite pe perioada 2019-2024. Vom fi sprijiniți de experții OMS din peste 100 de municipii europene, în același timp, implementarea politicii OMS va fi monitorizată și evaluată periodic”, a precizat Dorel Dulău – reprezentantul Compartimentului Management Spitale din Primăria Oradea.

La nivelul municipiului Oradea, programul „Orașe Sănătoase” își propune următoarele patru obiective: să creeze un mediu care să susțină sănătatea, să ofere o mai bună calitate a vieții, să ofere igienă și curățenie la un nivel de bază, să îmbunătățească accesul la serviciile de sănătate – atât preventive cât și curative.

Așa cum Primăria Oradea a mai anunțat, în ceea ce privește modernizarea spitalelor urmează doi ani importanți, cu lucrări de reabilitare și dotare de peste 20 de milioane de euro, care la final vor face să existe condiții incomparabil mai bune și capacitate mai bună de a trata pacienții în spitalele din Oradea.