Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 663 din 19 iulie 2018, s-a aprobat perioada 3 septembrie 2018 – 28 septembrie 2018 ca interval de timp în care se va desfăşura sesiunea din acest an pentru depunerea dosarelor pentru locuinţe sociale din municipiul Oradea, transminte Primăria Oradea în cadrul unui counicat de presă.

 

Astfel, în perioada 3 septembrie – 28 septembrie 2018, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială  Oradea, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială se pot depune cererile însoţite de acte doveditoare de către solicitanţii de locuinţe sociale aflate în administrarea municipiului Oradea.

Cererile şi actele doveditoare vor fi analizate până la data de 1 noiembrie a anului în curs, de către Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe, care va trimite spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii eligibili să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită.