În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică versiunea finală a „Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020″.

Potrivit art 7, alin. 10, lit. d) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.”.

Versiunea finală a proiectulului de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultată:

– pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

– la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

În cuprinsul proiectului sunt evidențiate textele care au suferit modificări față de forma inițială a proiectului supus dezbaterii publice.

Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea în ședința ordinară de la finele lunii noiembrie a.c.