Comisia de Etică și Deontologie Universitară a Universității de Vest din Timișoara a publicat în data de 17 iulie 2018, pe site-ul universității, un raport conform căruia o treime din lucrare conține „similitudini” cu alte lucrări care nu sunt menționate sau redate conform practicilor academice.
 
Pe baza concluziilor experții comisiei propun luarea măsurilor pe care le prevăd Codul și Regulamentul de Etică al UVT și practica anterioară a Comisiei cu privire la sancționarea plagiatului.
 
Conform raportului, din cele 8.190 de rânduri, câte are teza lui Bodog, 2.988 de rânduri sunt „similare în privinţa formei şi a conţinutului cu alte surse, reprezentând un grad de similaritate de aproximativ 36%”.
 
Pe lângă aceste rânduri similare lucrarea are trimiteri bibliografice şi note de subsol care nu se regăsesc în lucrările identificate drept surse.
 
Cu un grad de similitudine de 36%, membrii comisiei au hotărât că teza de doctorat a fostului ministru al sănătății din partea PSD, Florian Bodog, nu respectă standardele de calitate actuale şi etică profesională în modul de elaborare şi redactare a tezelor de doctorat. Hotărârea a fost luată cu 7 voturi pentru, nici unul împotrivă, nicio abţinere, dar cu 4 membri absenţi și va fi comunicată CNATDCU, care astfel ar putea decide retragerea titlului de doctor obţinut de Bodog, în anul 2008.
 
Raportul Comisiei de Etică de la Timişoara.