Reabilitarea faţadei clădirii de pe str. Iosif Vulcan nr. 4-6 este inclusă în obiectivul de investiții „Reabilitare clădiri Ansamblul Urban – Centrul Istoric”.

Imobilul se desfășoară pe două străzi, respectiv pe str. Republicii și pe str. Iosif Vulcan, accesul în imobil făcându-se din str. Iosif Vulcan. Având un regim de înălțime parter și etaj, la parter există spații comerciale sau servicii, iar la etaj se găsesc locuințe sau birouri mici.

Lucrările aferente acestui obiectiv de investiții au fost propuse a fi executate în trei faze, și anume:

1. Reparații acoperiș și înlocuirea învelitorii înspre străzi la ambele imobile;

2. Repararea și reabilitarea fațadelor stradale;

3. Repararea/înlocuirea tâmplăriilor la fațadele stradale.

Proiectul prevede executarea învelitorii din țiglă profilată de aceeasi culoare și dimensiuni ca și cea originală, înlocuirea tuturor elementelor din tablă a acoperișului, jgheaburile, burlanele, doliile și șorțurile de tablă conexe învelitorii, înlocuirea elementelor decorative din tablă, lucrări de ignifugare a șarpantei cu materiale omologate, repararea elementelor de zidărie de la nivelul podului, precum și a elementelor de șarpantă deteriorate.

Stadiul actual al execuției lucrărilor

Până în prezent au fost executate următoarele lucrări: reabilitarea fațadelor și a tâmplăriei atât spre str. Republicii cât și spre str. Iosif Vulcan, înlocuirea învelitorii și a elementelor din tablă a acoperișului: jgheaburile, burlanele, doliile și șorțurile de tablă conexe învelitorii spre fațadele exterioare. Au fost de asemenea reparate cele trei lucarne spre str. Republicii.

În prezent se lucrează la înlocuirea învelitorii spre curtea interioară.

Valoarea investiției este de 300.651,91 lei fără TVA, iar durata de execuție este 15.12.2018. Lucrările sunt executate de firma S.C. Lodzsa S.R.L.

Valoarea decontată a lucrărilor este de 188.698,15 lei.