În ședința Consiliului Local de săptămâna trecută a fost aprobat proiectul privind construirea unei creșe și a unei grădinițe în Parcul Industrial nr. 1 din Oradea, dar și echiparea acestora cu infrastructura educațională necesară, transmite Primăria Oradea.

 

Cererea de finanțare pentru proiectul „Construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial nr. 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” a fost depusă la ADR Nord -Vest în luna aprilie 2018 , în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Întrucât proiectul a fost admis în urma etapelor de verificare a conformității administrative și a evaluării tehnico-financiare, aflându-se în etapa de precontractare, s-a trecut la întocmirea Proiectului de Hotărâre și aprobarea acestuia în ședința Consiliului Local.

Proiectul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 6.804.035 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 4.298.910 lei (inclusiv TVA) iar valoarea totală neeligibilă este de 2.505.125 lei (inclusiv TVA).

Totodată, a fost aprobată contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 85.978 lei (inclusiv TVA).