Având în vedere că data scadentă pentru plata taxelor și impozitelor aferente semestrului I, dar și pentru a beneficia de bonificație pentru plata integrală a impozitelor pe anul 2019 este 31 martie, zi care cade într-o zi nelucrătoare, conform Codului Fiscal, termenul de plată se prelungește până la prima zi lucrătoare, respectiv până la data de 1 aprilie 2019 (inclusiv).

După această dată, respectiv după data de 1 aprilie, se percep majorări de întârziere. Nivelul acestora este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Tot după data de 1 aprilie, cei care vor plăti impozitul integral nu vor mai beneficia de bonificații.

Totodată, și termenul pentru depunerea declarațiilor de impunere și a rapoartelor de evaluare se prelungește până la data de 1 aprilie 2019. De menționat că, declarațiile de impunere și rapoartele de evaluare depuse după data de 1 aprilie 2019 vor produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Programul de lucru în Piramida de la parterul Primăriei Oradea pentru luni, 1 aprilie este între orele 7:30 – 18:00.

Pentru a nu aglomera zona ghișeelor din Piramidă, Primăria Oradea reamintește cetățenilor că au la dispoziție pentru plata taxelor și impozitelor mijloacele de plată online, beneficiind astfel de o bonificație de 3% în plus față de plata la ghișee, dar și de posibilitatea de a petrece o zi de distracție la Aquapark Nymphaea, în urma tragerilor la sorți care au loc săptămânal până la data de 31 martie 2019.

,,Având în vedere că timpii de așteptare la ghișee sunt destul de mari, mai ales în intervalul orar 10-13, le recomandăm cetățenilor să utilizeze sistemul de plată online, accesibil pe site-ul primăriei www.oradea.ro la secţiunea „Plăţi online” sau pe www.ghiseul.ro, dar și plata la unităţile Direcţiei de Poştă și ale C.E.C., conform orarului fiecărei unităţi”, a precizat directorul executiv al Direcției economice, Eduard Florea.

Contribuabilii care își plătesc integral impozitele locale, oricând până la data de 1 aprilie 2019, vor beneficia de bonificații, după cum urmează:

A. În cazul achitării la Primărie – sala ghișeelor, poștă, C.E.C., prin P.O.S. sau prin ordin de plată:
– 5% în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și juridice;
– 5% în cazul impozitului pe teren persoane fizice și juridice;
– 5% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice;

B. În cazul achitării online prin intermediul site-urilor www.oradea.ro, www.ghiseul.ro și aplicația „Plata Impozite MobilePay”:
– 8% în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și juridice;
– 8% în cazul impozitului pe teren persoane fizice și juridice;
– 8% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice.

Contribuabilii orădeni au la dispoziție și un automat selfpay pentru efectuarea plății taxelor și impozitelor, pus în funcțiune în Sala Ghișeelor din Primăria Oradea, fiind interconectat prin router GPRS cu banca-partener și cu aplicația de gestiune a impozitelor și taxelor locale.

Contribuabilii pot achita la acest automat un număr de 30 de taxe cu valoare fixă, pentru eliberarea de certificate, avize sau autorizații în următoarele domenii: urbanism, economic, juridic, arhivă, căsătorii, divorț, agricol, patrimoniu și tehnic. Valoarea acestora și numărul taxei corespunzătoare sunt afișate pe panoul informativ expus lângă aparat.

Automatul oferă contribuabilului acces facil şi securizat la informaţii detaliate privind obligativităţile sale de plată, cu respectarea normelor în vigoare privind secretul fiscal. Echipamentul de tip bancomat permite achitarea obligaţiilor fiscale atât prin plată cu card bancar (inclusiv contactless), cât și cu numerar, fără eliberarea de rest.

Automatul selfpay conduce la o economie majoră de timp pentru cetățeni, prin evitarea cozilor care se formează la ghișeele administrației publice.