În urma apariției în spațiul public a unor afirmații privind spațiile verzi, în flagrantă neconcordanță cu realitatea, Primăria Municipiului Oradea precizează următoarele:

1. Afirmația că în urmă cu 10 ani în municipiul Oradea erau 38-40.000 de arbori este neadevărată. Conform „Registrului local al Spaţiilor verzi din Municipiul Oradea” și a Cadastrului verde, în Municipiul Oradea în anul 2011 erau 124.914 arbori.

2. Afirmația că anual se taie aproximativ 1000 de copaci și în locul lor sunt plantați doar câteva sute este neadevărată. Reamintim că, conform evidențelor cu privire la situația anuală a tăierilor și plantărilor de arbori în municipiul Oradea, între anii 2009-2019 au fost tăiați în total 7.475 de arbori, fiind plantați un număr de 23.207 – așadar de peste trei ori mai mulți. Aceste informații sunt publice și se regăsesc în rapoartele anuale publicate pe site-ul Primăriei Oradea.

3. În zonele incriminate pentru tăieri de arbori s-au efectuat ulterior plantări (acolo unde a fost posibil), în ultimii ani exclusiv arbori de talie mare. Contractele încheiate cu firmele care efectuează plantări prevăd în toate cazurile îngrijirea acestora, respectiv înlocuirea arborilor care se usucă în perioada de garanție.

Pentru o corectă informare a cetățenilor, menționăm și faptul că în Municipiul Oradea există în prezent 663 ha de teren ca spațiu verde, din care 516,81 ha sunt amenajate. Ținând cont de faptul că numărul de locuitori cu domiciliul în Municipiul Oradea, la data de 1 iulie 2018, era de 221.398 locuitori, conform datelor statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Bihor, calculele arată că suprafața de spații verzi amenajate este de 26,01 mp pe cap de locuitor, o cifră conformă cu normele Uniunii Europene. În urmă cu 8 ani, această suprafață era de 25 mp pe cap de locuitor, ceea ce demonstrează că departe de a scădea, așa cum se afirmă în spațiul public, suprafața de spații verzi a crescut în ultimii ani, în special datorită amenajării unor noi parcuri.

Cu privire la tăierile de arbori, informăm că acestea se efectuează doar după obținerea avizului emis de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și a Comisiei Consultative, în următoarele situații: arborii sunt uscați sau puternic degradați, au vârsta biologică înaintată și prezintă pericol privind siguranța persoanelor sau bunurilor în cazul unor fenomene meteo extreme, sunt înclinați și prezintă risc de prăbușire, afectează rețelele subterane sau fundațiile construcțiilor, sunt situați pe amplasamentul unor viitoare construcții, afectează fațada clădirilor, prezintă risc cu privire la integritatea bunurilor mobile sau imobile.

Precizăm de asemenea că materialul lemnos rezultat în urma activităților de tăiere a arborilor amplasați pe terenuri, în intravilan, aparținând domeniului public sau privat al municipiului, se transportă în baza avizelor de însoţire emise de Ocolul Silvic Oradea și în condițiile existenței marcajului cu amprenta dispozitivului dreptunghiular, în conformitate cu normele în vigoare privind circulaţia materialelor lemnoase.

Conducerea Primăriei Oradea condamnă cu fermitate răspândirea în spațiul public a unor informații false, venite din partea unor entități care ignoră sau deformează cu bună știință realitatea, în scopul de a induce în eroare opinia publică.