Consilierii locali au votat în primăvara anului 2019 schimbarea denumirii străzii Sucevei în strada Evreilor deportaţi, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021.

Iniţiativa de a modifica denumirea străzii a venit din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, care a depus o cere în acest sens la Primăria Oradea. Propunerea de redenumire a străzii din zona fostului ghetou a fost făcută întrucât din această zonă, în timpul Holocaustului din Transilvania de Nord, au plecat trenurile în care au fost îmbarcaţi evreii din ghetoul început în 3 mai 1944, aceştia fiind trimişi la Auschwitz-Birkenau.

„Decizia de a supune la vot în ședința de Consiliu Local această propunere venită din partea Federației Comunităților Evreiești din România, Comunitatea Evreilor din Oradea, reprezintă un gest mic prin care Primăria municipiului Oradea recunoaște și apreciază contribuția populației evreiești la cultura și civilizația orașului nostru”, a declarat viceprimarul Arina Moș, legat de această modificare a denumirii străzii Sucevei.

Schimbarea adresei este gratuită

Având în vedere faptul că hotărârea Consiliului Local intră în vigoare din 1 ianuarie 2021, Instituția Arhitectului Șef atrage atenția riveranilor de pe strada Evreilor Deportați (fosta Sucevei) că toți proprietarii de imobile (construcții, terenuri) pot să solicite în mod gratuit Primăriei municipiului Oradea eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresa prin care se atestă noua adresă (numărul administrativ va rămâne același).

Certificatul de nomenclatură stradală și adresa se emit în baza unei cereri tip însoțită de următoarele acte:

–       Carte de identitate/ CUI -copie;

–      Extras de carte funciară, de maxim 1 an, copie și/sau copie coală CF în cazul apartamentelor atât CF individual cât și CF colectiv;

–       Plan topografic întocmit, semnat și stampilat de topograf autorizat sau schița topografică cu viza OCPI în concordanță cu CF, cu excepția imobilelor apartamente situate în blocurile de locuințe sau plan de amplasament și delimitare a imobilului cu viza OCPI.

De asemenea, cetățenii care locuiesc pe această stradă au obligația să-şi schimbe cartea de identitate, astfel că Biroul de Evidență a Persoanelor (din cadrul S.P.C.L.E.P Oradea) cu punctul de lucru în str. Republicii nr. 24 invită cetățenii domiciliați în prezent pe str. Sucevei să-și schimbe cărțile de identitate cu noua denumire „strada Evreilor Deportați”, beneficiind de gratuitatea conferită de lege.

Programul zilnic de lucru al Biroului de Evidență a Persoanelor este luni – joi: 08:00-18:00, vineri 08:00-16:00.

Sursa: Realitatea de Bihor