Primăria Oradea anunță pe toți cei interesați să depună proiecte prin platforma online dedicată bugetării participative că termenul de depunere se prelungește până la data de 1 decembrie 2018. Practic, aceștia mai au la dispoziție o lună și jumătate pentru pregătirea și depunerea proiectelor.

Astfel, până la 1 decembrie 2018, orădenii pot depune proiecte, având astfel posibilitatea de a deveni parte activă în luarea unor decizii cu privire la viitoarele proiecte ale municipalităţii. Până în acest moment au fost depuse 24 de proiecte.

De la 1 august, dată la care a demarat această nouă sesiune și până în prezent, au fost depuse proiecte care privesc: construirea primului skatepark din Oradea în vecinătatea noului parc sportiv Salca III; acoperirea pârâului de pe str. Lacul Roșu de la strada Ștefan cel Mare până la calea ferată și crearea de spațiu verde; crearea unui coridor verde pe liniile de tramvai și reabilitarea străzii Corneliu Coposu; amenajarea unui parc și a altor spații publice în Cartierul Tineretului; zugrăvirea în culori vii a fațadelor clădirilor de pe malul Crișului ( zona între restaurant Mediterana până la restaurantul The Bridge) și amplasarea unor bărcuțe pentru plimbări pe Crișul Repede (de la Podul Intelectualilor până la Podul Ladislau); amenajarea de rastele securizate în cartierele de blocuri; terase publice gratuite; toalete publice automate; amenajarea unei zone în Cetate dedicată Meridianului O din Oradea; Studio muzical în Cetate; stații cu biciclete de închiriat; iluminarea cu led a trecerilor de pietoni nesemaforizate; bariere verzi împotriva poluării; BIKE-SHARING; construirea unui elevator de apă din Pârâul Pețea; amenajare loc de joacă.

În final, vor fi selectate câte 10 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul local. Valoarea bugetului propus în cadrul procesului de bugetare participativă este de 1.500.000 euro/an bugetar. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 200.000 euro, inclusiv TVA.

La această campanie pot participa persoane fizice care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Oradea şi care au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani. Depunerea proiectelor se poate realiza prin platforma on-line dedicată bugetării participative (activ.oradea.ro), dar și în scris prin depunerea la registratura primăriei pe baza formularului existent a propunerii de proiect.

Referitor la criteriile de eligibilitate a proiectelor, menționăm că sunt excluse proiectele care vizează dotările/investițiile în instituții publice, dorindu-se întărirea conceptului de investiție în spații publice deschise, cu acces neîngrădit.

Domenii şi criterii de eligibilitate

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Oradea:

a. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
b. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
c. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
d. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).
e. Infrastructură culturală
f. Infrastructură socială
g. Infrastructură de sănătate
h. Digitalizare

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Oradea, să nu contravină reglementărilor regulamentului aprobat sau altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1. Să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Oradea;
3. Să vizeze un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Oradea, la care există acces neîngrădit al cetățenilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice);
4. Să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
5. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
6. Să fie delimitate zonal;
7. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
8. Să se încadreze în domeniile prevăzute.

Etape şi calendarul propus

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Oradea în cursul anului 2018 cuprinde următoarele etape:

1. Înregistrarea pe platforma on-line activ.oradea.ro
2. Depunerea proiectelor – Un cetățean poate depune un singur proiect pentru fiecare domeniu, prin intermediul platformei activ.oradea.ro. Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect este de 200.000 euro (inclusiv TVA).
Prin excepție, depunerea proiectelor se poate face și off-line, prin completarea unei cereri tip și depunerea la registratura Primăriei Municipiului Oradea. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Oradea.
3. Analiza tehnică și legală a proiectelor, care va fi realizată de către o comisie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Oradea. Comisia analizează conformitatea proiectelor iniţiate cu prevederile prezentului Regulament, cu alte prevederi legale în vigoare precum şi impactul/viabilitatea/fezabilitatea tehnică a acestora. Comisia își rezervă dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficientă a costurilor din partea municipalităţii, pentru a putea fi asumate/supuse votului şi ulterior implementate.
4. Votul cetățenilor, care va avea loc în două etape distincte: votul on-line (pondere 50%) și votul cu ocazia dezbaterii publice la nivel de cartier (pondere 50%).
5. Dezbaterea publică și selecția finală a proiectelor

Selecția finală a proiectelor se va realiza după dezbaterea în cadrul întâlnirilor publice cu cetățenii din cartierele orașului. În cadrul întâlnirilor organizate la nivelul cartierelor și al companiilor din oraș se vor prezenta proiectele declarate eligibile, ocazie cu care participanții la întâlnirile publice își vor putea exprima prin vot direct opțiunea proprie.

Proiectele care obțin cel mai mare punctaj în urma votului on-line și a dezbaterii publice urmează să fie cuprinse în bugetul Primariei Municipiului Oradea pentru anul 2019.

Calendarul propus este următorul:

23.07.2018 – Lansarea portalului.
01.08.2018 – 30.11.2018 – Depunerea proiectelor.
01.12.2018 – 09.12.2018 – Verificarea proiectelor depuse de către Primărie.
10.11.2018 – 20.01.2019 – Promovarea proiectelor de către deponenți și votarea on-line.
21.01.2019 – 28.02.2019 – Întâlniri publice și votarea off-line.

Luna martie 2019 – includerea în bugetul pe anul 2019 a proiectelor care au obținut cele mai multe voturi.

Calendarul poate suferi modificări, în acest caz acestea urmând să fie aduse la cunoștință publică în timp util.

Prin procesul de bugetare participativă, municipalitatea are în vedere creşterea nivelului de dialog şi colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală, precum şi ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în municipiul Oradea.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativă:
● platformă on-line: https://activ.oradea.ro.;
● email: [email protected];
● telefon: 0259.437.000 interior 248