Municipiul Oradea a depus spre finanțare în luna februarie 2018 proiectul „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea”, având cod SMIS 120366. În cadrul ședinței Consiliului Local de ieri, 12 septembrie, consilierii locali au aprobat modificarea articolului 3 al HCL nr. 5/22.01.2019 pentru a se încadra în termenele stabilite de finanțator și anume modificarea contribuției proprii a administrației locale la proiect. Astfel, valoarea totală a proiectului este de 12,423,046.92 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 8,730,263.46 lei, iar contribuția proprie a Municipiului Oradea este de 3,692,783.46 lei.

Proiectul „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Scoala Gimnazială nr. 11 Oradea” este în etapa precontractuală, estimându-se semnarea contractului de finanțare până la finalul acestui an. În ceea ce privește procedura de achiziție publică a execuției lucrărilor, aceasta se află în faza de evaluare tehnică.

Şcoala nr. 11, situată pe strada Moldovei, este una din cele mai mari unităţi de învăţământ din zona de Vest a oraşului, fiind frecventată de orădenii din Rogerius şi Oncea şi de navetiştii din partea de nord a Zonei Metropolitane.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a elevilor la nivelul învățământului obligatoriu din Municipiul Oradea, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ.

În ceea ce privește obiectivele specifice ale proiectului, acestea vizează:

1. Reabilitarea infrastructurii unității școlare Școala Gimnazială nr. 11 din Oradea, formată din 4 corpuri.

2. Crearea condițiilor favorabile pentru creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, pentru un număr de 1020 elevi.

3. Îmbunătățirea facilităților necesare pentru desfășurarea Programului Școală după școală, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a învățământului obligatoriu.

4. Creșterea eficienței energetice a clădirii școlii Gimnaziale nr. 11 Oradea reabilitată cu minim 40%.