În ședința Consiliului Local de miercuri, 28 noiembrie au fost aprobați indicatorii indicatorii tehnico-economici rezultați după adjudecarea licitației pentru obiectivul de investiții „Extindere corp B – Unitatea de primiri urgențe – Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea”. Totodată, s-a apobat contribuția financiară a Municipiului Oradea la realizarea acestui obiectiv, în sumă de 12.295.76,50 lei, cofinanțarea reprezentând 48,7% din valoarea contractului de lucrări.

Ministerul Sănătății derulează prin Unitatea de Management a Proiectului Băncii Mondiale (UMPBM) proiectul intitulat „Reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar prin împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)”, proiect în cadrul căruia este posibilă și extinderea corpului B de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

În urma procedurilor de achiziție publică din luna octombrie 2018, s-a stabilit că executantul lucrărilor este asocierea formată din: SC Drumuri Bihor SA (lider de asociere), SC Construcții Erbașu S.A și subcontractanți: SC Hospital Tehnical Solution SRL pentru lucrări de instalații sanitare și de gaze medicale, SC Termoline SRL pentru lucrări de instalații de încălzire și climatizare și SC Zublin România SRL pentru lucrări de fundare de piloți.

Valoarea totală a lucrărilor este de 25.257.117, 77 lei cu TVA inclus. Urmează ca în următoarele săptămâni să fie semnat contractul.

Conform proiectului de hotărâre, plățile se vor efectua astfel: 51,3% (12.961.341,27 lei inclusiv TVA) de către Ministerul Sănătății – UMPBM și 48,7% (12.295.76,50 lei inclusiv TVA) din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea.