Azi, 8 martie 2019, s-a publicat pe site-ul instituției Primăriei Oradea www.oradea.ro anunțul de participare la licitația privind achiziţia publică pentru lucrările de reabilitare energetică a Spitalului Clinic Județean Oradea și a Spitalului Municipal.

Firmele interesate pot găsi informații suplimentare accesând site-ul www.e-licitatie.ro, anunțul de participare având numărul CN1009626/06.03.2019. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP este 16.04.2019, ora 15:00.

Valoarea estimată a lucrărilor pentru LOT I – „Execuția lucrărilor pentru proiectul Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea este de 28.305.217, 72 lei (fără TVA), iar pentru LOT II – „Execuția lucrărilor pentru proiectul Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea” este de 29.598.367,20 lei (fără TVA).

Finanțarea lucrărilor se va face din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

Termenul de execuție pentru fiecare lot este de 18 luni.

Reabilitarea termică a celor două spitale va cuprinde următoarele lucrări: reabilitarea termică a anvelopei clădirilor; reabilitarea sistemului de instalații de încălzire și ventilație; reabilitarea sistemului de instalații sanitare; reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică și iluminat; înlocuirea unor ascensoare cu ascensoare performante din punct de vedere energetic; echiparea centralei termice cu echipamente specifice producerii apei calde, încălzirii/răcirii, ventilării.