În ședința Consiliului Local de ieri, 14 august, s-a aprobat Convenția de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Sala de sport polivalentă cu capacitate de 5000 de locuri din municipiul Oradea”, ce urmează a fi semnată de către Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții.

Primăria Oradea a colaborat cu Compania Naţională de Investiţii pentru a demara construirea unei săli de sport polivalente în municipiul Oradea lângă Aeroportul Oradea, vizavi de Cartierul Europa, între fostul Tancodrom şi Era Shopping.

Investiția a parcurs toate fazele de avizare de la nivelul autorităților centrale, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2016 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, ce urmează să fie realizat în cadrul subprogramului „Săli de Sport” din cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social”.

Contractul de proiectare și execuție a fost încheiat la data de 7 februarie 2018 între Societatea Compania Națională de Investiții S.A în calitatea de achizitor și Asocierea Construcții Erbașu S.A & Intergroup Engineering S.R.L&Delta ACM 93 S.R.L&Trameco S.A în calitate de antreprenor.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 9/07.12.2018 și Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1072/19.11.2018 a fost revizuită documentația tehnico-economică la faza Proiect tehnic și detalii de execuție și s-a aprobat relocarea sumelor reprezentând contribuția Municipiului Oradea în cadrul proiectului pentru execuția lucrărilor în sumă de 13.834.760,43 lei (fără TVA), diferența față de valoarea aprobată inițial de 1.360.609,57 lei urmând să fie contribuția directă a Municipiului Oradea. Aceasta va consta în amenajarea spațiilor exterioare sălii polivalente, respectiv în amenajarea acceselor și a locurilor de parcare.