În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorele proiecte de acte normative: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020″ și „Proiect privind revizuirea zonării fiscale pentru anul 2020″.

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 „La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, pot fi consultate:

– pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

– la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Procedura de dezbatere publică este de 30 zile lucrătoare, de azi și până la data de  22 noiembrie 2019.

În cadrul acestor 30 de zile, termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse dezbaterii publice este 31 octombrie 2019.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

– prin email pe adresa: [email protected]

– prin fax la nr. 0259/437.544

– prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

–  depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020″ sau ” Recomandare privind proiectul de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale pentru anul 2020″.