La sfârșitul lunii decembrie s-a publicat anunțul de participare privind  „Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de executie lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări” pentru următoarele obiectivele de investiții:

– Lot 1 – Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile Dimitrie Pompeiu, Henri Coanda și Calea Aradului

– Lot 2 – Amenajare acces pietonal între strada Vasile Alecsandri și strada Independenței

– Lot 3 – Amenajare trotuar strada Republicii, între strada Gheorghe Dima – Bulevardul Magheru, tronson.”

Data limită de depunere a ofertelor în Sistemul informatic de desfășurare al achizițiilor publice (SICAP) pentru cele trei loturi este 28 ianuarie 2019, ora 15:00 Toți cei interesați pot obține informatii suplimentare accesând site-ul www.e-licitatie.ro – anunt de participare nr. CN 1007916 din data de 27.12.2018.

Totodată, la începutul lunii ianuarie s-a publicat anunțul de participare cu privire la execuția lucrării „Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul de pe strada Republicii nr. 31″ Oradea”, Cod unic 4230487/2018/127.

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP pentru acest imobil este tot 28 ianuarie 2019, ora 15:00. Informații suplimentare pot fi obtinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. SCN 1034854 din 09.01.2019.

Primăria îi invită pe toți cei interesați să depună oferte și să participe la licitațiile care se derulează pentru realizarea proiectelor de investiții din Oradea.