În scopul preîntâmpinării situațiilor de urgență pe timpul minivacanței de Rusalii și a perioadei estivale, când mulți dintre cetățeni vor alege să-și petreacă timpul liber, vacanțele sau concediile cu precădere în zonele turistice, personalul Inspecţiei de Prevenire a efectuat controale la unităţi de turism şi la ocoale silvice din întreg județul.

 

Astfel, pe parcursul lunii mai și la începutul lunii iunie, cadrele Inspecției de Prevenire au organizat și desfășurat controale la 15 ocoale silvice de stat și private care dispun de spații de cazare și de agrement destinate populației, din Oradea, Aleșd, Marghita, Beiuș, Dobrești, Remeți, Săcueni, Tinca și Sudrigiu, precum la Administrația Parcului Național Apuseni.

Pe timpul desfăşurării acestor activităţi au fost depistate un număr de 81 de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor, 24 dintre acestea fiind soluționate pe timpul verificărilor. Ca urmare a neregulilor constatate
au fost
aplicate 52 de sancţiuni contravenționale, cuprinzând 49 de avertismente şi amenzi în cuantum de 2 500 lei. Principalele nereguli au constat în neactualizarea planurilor de apărare împotriva incendiilor, lipsa dotărilor corespunzătoare cu mijloace de primă intervenție și neamenajarea cursurilor de apă în pădure pentru utilizarea acestora în cazul incendiilor de pădure.

Cu ocazia controalelor, s-au organizat şi desfăşurat 13 exerciţii în caz de incendiu la care au participat 309 persoane, respectiv 13 instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă la operatorii economici şi instituţiile verificate, la care au luat parte 286 de angajați.

De asemenea, în perioada martie – 07 iunie a.c., Inspecția de Prevenire a desfășurat o serie de controale care au vizat 33 de unități turistice (hoteluri, pensiuni și alte structuri de cazare turisică), în special din Oradea, Băile Felix și Băile 1 Mai, verificările continuând în această perioadă la structurile de cazare turistică din Padiș, Boga și Chișcău.

Pe timpul executării controalelor de specialitate la obiectivele menționate, pompierii militari au constatat 171 de deficiențe, 57 dintre acestea fiind remediate pe loc. Printre neregulile constatate, sancționate de personalul Inspecției de Prevenire cu 85 de avertismente și 20 de amenzi în valoare de 26 000 de lei, s-au numărat: lipsa autorizației de securitate la incendiu, deficienţe de ordin organizatoric (nenominalizarea personalului cu atribuții în caz de incendiu, neinstruirea angajaților cu privire la măsurile și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în cazul producerii unui incendiu etc), lipsa planurilor de evacuare și intervenție, nefuncționarea la parametrii proiectați a instalației de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, neverificarea mijloacelor de primă intervenție (stingătoarelor), neverificarea prizei de împământare a instalației de paratrăsnet, căi de evacuare blocate de corpuri de mobilier etc..

    Pe timpul controalelor la unități turistice, cadrele Inspecției de Prevenire au organizat şi desfăşurat 32 de
exerciţii în caz de incendiu și 32 de instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, activități în care au fost angrenați 103 angajați.

 

 

 

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfășurată în județul Bihor, în prima parte a anului 2019

 

De la începutul anului până în prezent, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor, au fost înregistrate 537 de cereri pentru emiterea avizelor, autorizaţiilor, acordurilor și pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate.

În perioada menționată, au fost efectuate 947 de controale, după cum urmează: 532 activități de control la operatori economici, 364 la instituții, 31 la localități, 8 la obiective de investiții și 12 la obiective SEVESO.

Pe timpul desfășurării controalelor de prevenire au fost constatate peste 5740 de nereguli pe linia apărării împotriva incendiilor și a protecției civile. Din acestea, 1789 au fost soluționate operativ pe timpul controalelor. Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 3685 de sancțiuni contravenționale, din care 3164 de avertismente și 521 de amenzi în cuantum de 1709000.

În perioada analizată, au fost desfășurate 940 de activități de informare preventivă, în cadrul cărora au fost instruiți peste 14.500 de participanți, fiind totodată executate 829 de exerciții de intervenție, în care au fost implicate 18 294 de persoane.