Administrația Domeniului Public Oradea derulează o activitate de inventariere a locurilor de veci din Cimitirul Municipal Rulikowski  al căror contract de concesionare nu mai este valabil. Până în luna aprilie 2019, în evidențe figurau 9.084 locuri expirate, precum și alte 925 expirate și neidentificate, inventarierea fiind în curs de derulare.

Din dorința de a crea o bază de date reală privind situația locurilor de înmomântare din Cimitirul Municipal Rulikowski, precum și numele celor înmormântați, Administrația Domeniului Public (ADP) Oradea a început, în urmă cu câțiva ani, o acțiune de inventariere a locurilor de veci.

„Le recomandăm celor care au locuri de înmormântare concesionate sau au strămoși înmormântați în Cimitirul Municipal să-și verifice situația, listele cu locurile expirate putând fi consultate pe site-ul adporadea.ro sau la Administrația Cimitirului. Cei care aveau locuri de veci concesionate și perioada pentru care au achitat taxa a expirat trebuie să știe că au obligația să prelungească concesionarea, în caz contrar, după îndeplinirea formalităților procedurale aferente, acestea vor fi atribuite pentru noi înmormântări”, informează Liviu Andrica, directorul ADP Oradea.

În luna ianuarie a fiecărui an, Administrația Cimitirului afișează la sediu o listă cu locurile de înmormântare în privința cărora termenul de concesionare a expirat sau expiră până la sfârșitul anului. De asemenea, cei al căror drept de folosință a expirat sau e pe cale să expire sunt notificați prin scrisoare recomandată trimisă la ultimul domiciliu cunoscut. La expirarea unui an de la prima afișare, lista locurilor de înmormântare expirate va fi afișată timp de 90 de zile calendaristice la sediul administrației cimitirului, iar titularii contractelor vor fi notificați. Dacă nici după expirarea acestui termen foștii titulari nu își vor reînnoi dreptul de folosință, respectivele locuri de veci intră în patrimoniul municipiului, putând fi atribuite pentru alte înmormântări.

În ultimii trei ani, au fost trimise somații tuturor celor care au locuri de veci expirate.