În urma evaluării ofertelor depuse pentru procedura de achiziție publică pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a fost declarată câștigătoare oferta depusă de firma AVE Bihor. 

Împotriva deciziei, se poate formula contestație până în data de 13.02.2020. 
Noul contract va impune operatorului de salubritate utilaje și dotări moderne prin care va crește calitatea serviciilor executate atât pentru municipalitate, cât și pentru populație.
Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 10 ani şi impune dotări cu GPS a autospecialelor dar şi o normă de poluare de minimum euro 3.

Noul operator, pe cheltuiala proprie, va amenaja pe amplasamentul punctelor de colectare existente, 213 puncte de colectare supraterane închise, pentru a asigura colectarea separată în cinci fracții.