Proiectul “Campionii Viitorului” va premia sportivii și antrenorii medaliați în anul 2017 care au reprezentat cu cinste municipiul Oradea în competițiile sportive interne și internaționale.
 
Până la data de 02.11.2018, orele 12.00, structurile sportive sunt așteptate și depuna dosarul cu cel mai bun rezultat al sportivului propus pentru propus pentru premiere, insotit de formularul de inscriere și o copie după actul de identitate al sportivului, la sediul C.S.M. Oradea str. Primariei nr.3, etajul 1, secretariat de Luni pana Vineri intre orele 10 – 13. Pentru formularul de inscriere click aici.
 
Vor fi premiaţi sportivii care au obţinut în anul evaluat, individual sau pe echipe, rezultate deosebite în cadrul competiţiilor sportive mondiale, europene, balcanice sau naţionale, rezultate materializate în obţinerea unui loc pe podium.
 
C.S.M.Oradea va centraliza nominalizările transmise și le va prezenta Comisiei de sport în vederea distribuirii fondului de premiere.
 
Criterii de acordare şi selecţionare a sportivilor
 
Din categoria sportivilor de performanţă care pot beneficia de premiere, fac parte:
• sportivii de performanţă cu vârste cuprinse între 14 – 21 ani;
• sportivii legitimaţi în anul evaluat, precum și la data premierii, la un club sportiv de pe raza Municipiului Oradea, afiliat la Federația Română aparținând ramurei sportive respective și recunoscută de Ministerul Tineretului și Sportului.
Pentru ca un rezultat să poată fi premiat trebuie să apară în anuarul M.T.S. pentru anul 2016, iar pentru sporturile neolimpice să îndeplinească și următoarele condiții:
 
Campionatele Mondiale:
• la competiție să fi participat delegați naționale din minimum 20 de țări de pe 3 continente;
• la probele de concurs individuale să fi participat minimum 14 sportivi, exclusiv sportivi români;
• la probele de concurs pe echipe să fi participat minimum 10 echipe, exclusiv echipa României;
• la probele de luptă cu contact, competitorii să fie din minimum 8 țări, iar rezultatul să fie obținut în urma a minim 2 victorii.
 
Campionatele Europeane:
• la competiție să fi participat delegații naționale din minimum 15 de țări;
• la probele de concurs individuale să fi participat minimum 10 sportivi, exclusiv sportivii români;
• la probele de concurs pe echipe să fi participat minimum 6 echipe, exclusiv echipa României;
• la probele de luptă cu contact, competitorii să fie din minimum 6 țări, iar rezultatul să fie obținut în urma a minim 1 victorie.
 
Campionatele Naționale și Balcanice:
• la probele de concurs individuale să participe minimum 6 sportivi;
• la probele de concurs pe echipe să participe minimum 4 echipe;
• la probele de lupta cu contact, competitorii sa fie din minimum 4 echipe, iar rezultatul să fie obținut în urma a minim 1 victorie.
 
Antrenorul va semna pe proprie raspundere că aceste condiții din anunț au fost întrunite și că rezultatul poate fi premiat.