În lunile iunie și iulie, Direcția Economică din cadrul Primăriei Oradea, respectiv Serviciul de Executare Silită a transmis 235 de notificări finale de plată către contribuabilii restanțieri (lista poate fi consultată în atașament).

Toți acești proprietari dețin bunuri imobile și înregistrează datorii fiscale istorice, respectiv restanțe foarte vechi, pentru care nu au avut efect alte forme de executare silită. Procedura demarată de Primăria Oradea urmărește și echitatea față de ceilalți  proprietari din municipiul Oradea, care își achită constant impozitele.

Notificările finale de plată au reprezentat ultima somație înaintea vânzării imobilului sechestrat. Persoanele notificate trebuie să achite debitele restante în termenul menționat în notificare pentru a evita demararea procedurii legale de evaluare și valorificare a bunului imobil ipotecat la O.C.P.I. în favoarea Municipiului Oradea.

Dintre proprietarii notificați până în acest moment, 124 au făcut plăți integrale sau parțiale în sumă totală de 494.457 lei, astfel: 38 proprietari au achitat integral  suma de 230.788 lei (în lista atașată aceștia apar la adresele evidențiate cu galben), iar 86 de proprietari au achitat parțial suma totală de 263.669 lei și au semnat angajamente de plată (adresele evidențiate cu albastru).

Valorificarea bunurilor reprezintă o măsură extremă de executare silită, atunci când celelalte măsuri somații, titluri executorii, popriri ale disponibilităților bănești și sechestrele asupra bunurilor mobile sau imobile nu au condus la stingerea obligațiilor fiscale restante.

Notificările finale de plată au fost transmise prin corespondență și, totodată, au fost afișate la adresa bunului sechestrat propus spre valorificare.

Primăria Oradea reamintește proprietarilor vizați că această somație este ultima înaintea inițierii procedurilor de vânzare.

În atașament poate fi consultată lista imobilelor notificate.