În cursul anului 2019, Direcția Patrimoniu Imobiliar a efectuat o serie de lucrări la instituțiile de învățământ din Oradea.

La Creșa nr. 14, situată pe str. Iuliu Maniu nr. 46, au fost amenajate sălile de grupă, dormitoare, grupuri sanitare, cabinete medicale, respectiv s-a efectuat montarea echipamentelor de joacă în curte. Valoarea lucrărilor pentru amenajarea acestei creșe au fost în valoare de 232.180,56 lei inclusiv TVA.

La Grădinița nr. 15, situată pe str. Matei Corvin nr. 231, sunt în derulare lucrări de racordare la rețeaua de gaz, valoarea acestor lucrări este de 27.256,54 lei inclusiv TVA.

La 4 grădinițe din municipiul Oradea se execută lucrări de reparații curente: igienizări și întreținere. Acestea grădinițe sunt: 14, 15, 18 și 19. La aceste unități de învățământ lucrările vor fi finalizate până la începerea noului an școlar.

La Grădinița nr. 22, situată pe str. Clujului nr. 101, sunt în derulare lucrări de racordare la rețeaua de gaz, valoarea acestor lucrări este de 38.588,12 lei inclusiv TVA.

Tot în derulare se află și dotarea cu echipamente de joacă și bănci de odihnă pentru 11 grădinițe (15, 19, 30,41, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 54), urmând ca până la finalul lunii septembrie aceste echipamente să fie montate. Valoarea acestora este de 143.822,21 lei inclusiv TVA.

Totodată, sunt în curs de amenajare căsuțe cu gropi de nisip la 8 grădinite: Grădinița 20, 24, 25, 42, 46, 52, 53, 54, în valoare de 160.222,00 lei inclusiv TVA.

În ceea ce privește lucrările la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, corp clădire situat pe str. Dimitrie Cantemir nr. 32, aici s-au executat lucrări de reabilitare punct termic, în valoare de 99.466, 95 lei.

Tot în cursul acestui an a fost realizată dotarea Campusului Economic Școlar Partenie Cosma, astfel încât începând cu acest an școlar internatul și cantina liceului vor fi funcționale. Aceste dotări – mobilier și echipamente pentru săli de clasă, cabinete, laboratoare, camere de internat, cantină și ateliere au fost în valoare de 1.062.768,89 lei inclusiv TVA.

La Colegiul Tehnic Traian Vuia au fost executate lucrări de asfaltare curte și reabilitări ale rețelelor termice exterioare.

La Colegiul Național Emanuil Gojdu s-au executat și se execută lucrări de reparații curente exterioare și anume: reparații teren baschet, reparații asfalt, plantări de arbori și reparații acoperiș și fațade.

Totodată, se află în curs de semnare un acord cadru încheiat pe 3 ani pentru reparații curente asfalt la unitățile de învățământ din municipiul Oradea.

Lucrările care sunt încă în curs de execuție vor fi finalizate până la începerea noului an școlar.